Questions and answers

Czy możliwe jest wznowienie postępowania w sprawie dokonanego zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2019 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Czy organ ma prawo żądać większej liczby miejsc postojowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2019 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy pojemniki z odpadowymi olejami oraz chemikaliami dodatkowo muszą być postawione na wannach odciekowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy po otrzymaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach można wystąpić o zmianę decyzji o warunkach zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2019 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeśli nie rozpoczęto jego budowy przed upływem 3 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2019 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Czy pracodawca opłaca medycynę pracy za pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracodawca powinien stworzyć dla każdego modelu wózka widłowego odrębną instrukcję BHP?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2019 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy przekazanie zysku na kapitał zapasowy podlega opodatkowaniu CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy przysługuje prawo do świadczenia wychowawczego i zasiłku rodzinnego, jeżeli nie są zasądzone alimenty?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2019 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy rokowania muszą opierać się na propozycji wynagrodzenia opartej na operacie szacunkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2019 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy rozdrabnianie szkła w kruszarce przed przekazaniem do huty stanowi odzysk w instalacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2019 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Czy sąd pracy może odstąpić od naliczenia kosztów sądowych w przypadku udanej mediacji i wycofania sprawy nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2019 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy spółka zatrudniająca 70 pracowników musi utworzyć Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy sprzedaż przez bibliotekę napojów w saszetkach można uznać za świadczenie usług gastronomicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy uregulowanie zobowiązania w formie kompensaty powoduje obowiązek korekty podatku naliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy w CIT istnieje możliwość rozliczania towarów różnicami remanentowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy wiata na składowanie słomy o wym: 30x12 m może być posadowiona po granicy z działką sąsiada?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2019 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy wody opadowe i roztopowe odprowadzane wylotami do urządzenia wodnego - rowu z drogi gminnej klasy D wymagają podczyszczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2019 r., Wyszogrodzki Michał | Nieaktualne

Czy w okresie strajku dyrektor może wyrazić zgodę nauczycielowi na dzień wolny z tytułu opieki na zdrowe dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy wójt powinien wszcząć postępowanie administracyjne, jeżeli rolnik zasypał przepust pod drogą gminną?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2019 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy wspólnicy spółki jawnej mają obowiązek złożyć sprawozdanie finansowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Nieaktualne

Czy w sytuacji przeniesienia za porozumieniem stron do innej szkoły zaległy urlop przechodzi do nowej szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2019 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy w trakcie długotrwałego zwolnienia lekarskiego nauczyciel może zwrócić się o urlop dla poratowania zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2019 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy w trybie zamówienia z wolnej ręki zamawiający musi wzywać wykonawcę do złożenia dokumentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2019 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy zbieranie odpadów opakowania ze szkła wymaga ustanowienia zabezpieczenia roszczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2019 r., Nieć Anna | Aktualne

Jaka jest dopuszczalna ilość osób w budynku o strefie pożarowej ZL III?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2019 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Jaka jest procedura wprowadzania nowego kierunku kształcenia w placówce?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jaką opłatę legalizacyjną należy wyznaczyć za samowolną budowę budynku mieszkalnego typu "bliźniak"?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2019 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować w sytuacji dzierżawy parceli działki na cele rekreacyjno - wypoczynkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Jakie dane obcokrajowców powinny być wpisane do arkusza ocen?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2019 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Jak interpretować orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawie wynagrodzeń nauczycieli za czas strajku?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak na gruncie podatku VAT rozliczyć transakcję zakupu od podatnika z Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2019 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak należy odnotować wypłacenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop w świadectwie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Jak należy przeprowadzić procedurę połączenia pensum nauczycieli przedmiotów oraz zajęć praktycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2019 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć VAT od marży w przypadku otrzymania zaliczki na usługi turystyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2019 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne