Czy w kompetencjach wójta jest weryfikacja posiadania decyzji środowiskowej na wycinkę drzew? - OpenLEX

Czy w kompetencjach wójta jest weryfikacja posiadania decyzji środowiskowej na wycinkę drzew?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Okoń Michał
Odpowiedzi udzielono: 21 września 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Planowana wycinka drzew obejmować będzie obszar powyżej 1 ha pokryty w co najmniej 0,10 ha zwartą roślinnością o charakterze leśnym (drzewami i krzewami oraz runem leśnym). Wycinka nie jest związana z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Przypadek 1. Wycinka drzew obejmować będzie drzewa, których obwód pnia mierzonego na wysokości 5 cm od ziemi przekroczy 50 cm w przypadku brzozy brodawkowatej, sosny pospolitej, świerku pospolitego. Wycinka drzew nie będzie miała na celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

Przypadek 2. Wycinka drzew obejmować będzie drzewa, których obwód pnia mierzonego na wysokości 5 cm od ziemi nie przekroczy 50 cm w przypadku brzozy brodawkowatej, sosny pospolitej, świerku pospolitego. Wycinka drzew nie będzie miała na celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

Przypadek 3. Wycinka drzew obejmować będzie drzewa, których obwód pnia mierzonego na wysokości 5 cm od ziemi nie przekroczy 50 cm oraz przekroczy 50cm w przypadku brzozy brodawkowatej, sosny pospolitej, świerku pospolitego. Wycinka drzew będzie miała na celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

Czy osoba planująca wycinkę drzew powinna uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku 1, 2, 3?

Czy wójt może zezwolić na wycinkę drzew, jeżeli osoba nie będzie posiadać decyzji środowiskowej?

Czy w kompetencjach wójta jest weryfikacja posiadania decyzji środowiskowej na wycinkę drzew?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX