Pytania i odpowiedzi

Czy dochód osiągnięty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej może zostać uznany za utracony?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy zwrot podatku z Holandii należy wykazać w zeznaniu podatkowym w Polsce i zapłacić podatek?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy księga wyjść służbowych pracowników urzędu stanowi informację publiczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak umowy zawarte na czas nieokreślony?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy można zmienić decyzję dotyczącą odpłatności usług opiekuńczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy projekt budowlany winien zawierać projekt przyłącza elektroenergetycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2019 r., Chruszcz Adrian | Nieaktualne

Czy na rysunku powinna znajdować się skala czy podziałka?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2019 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Nieaktualne

Czy uczeń aby być klasyfikowany z danego przedmiotu powinien mieć frekwencję na zajęciach powyżej 50%?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy OPS jest związany wnioskiem strony co do lokalizacji schroniska, do którego ma być skierowana?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Jaka powinna być stawka VAT na fakturze dotyczącej przekazania towarów do utylizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2019 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak wyliczyć dodatek wyrównawczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

W jaki sposób zaksięgować odprawę z tytułu pełnienia terytorialnej służby wojskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2019 r., Gos Waldemar | Aktualne

Czy w umowie zlecenia może powierzyć pracownikowi dodatkowe obowiązki?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy nauczycielowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy można wypłacić nagrodę jubileuszową?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Skąd władający powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe będzie miał KPO?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2019 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Jak wyliczyć dodatek wyrównawczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2019 r., SKALSKA MAGDALENA | Nieaktualne

Czy w świetle nowych przepisów wprowadzonych w maju 2019 r. pracodawca może wymagać od pracownika zdjęcia na identyfikatorze?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2019 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Czy starosta może dokonać ponownej oceny udatności uprawy leśnej po 5 roku od zalesienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2019 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy prezes oraz członek zarządu sp. z o.o. muszą zostać zgłoszeni w centralnym rejestrze beneficjentów rzeczywistych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2019 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jakim zakresie powinny się wpisać do Rejestru BDO sklepy, które pobierają opłatę depozytową?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2019 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

W jakim dziale powinni się wpisać fryzjerzy w rejestrze BDO?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2019 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób wprowadzić zmiany w statucie szkoły podstawowej, po wygaśnięciu klas gimnazjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy nauczyciel zatrudniony w dwóch szkołach może w obu placówkach korzystać z opieki na dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak opodatkować usługi regeneracji skrzyni biegów, świadczone na terenie Polski i Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy zajęcia rewalidacyjne dziecka z afazją powinien prowadzić logopeda?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą może od grudnia tego roku przejść na ZUS od przychodu (na kod 059000)?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2019 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Jak postąpić w przypadku otrzymania decyzji o uznaniu wypłaconego świadczenia rehabilitacyjnego za nienależne?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy baza SIO może być podstawą do zmiany nazwiska ucznia?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jak zaklasyfikować wydatek z tytułu refinansowania z Funduszu Leśnego kosztów prac w zakresie uporządkowania lasu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2019 r., Lachiewicz Wojciech | Nieaktualne

Od kiedy zmieniamy odpłatność za DPS, gdy przyznano świadczenie uzupełniające?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy nauczycielka przebywająca w stanie nieczynnym może przejść na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne