Questions and answers

Czy dziecku umieszczonemu w domu dziecka przysługuje prawo do stypendium szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy faktury wystawione w walucie obcej podlegają split payment?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy farmaceuta ponosi odpowiedzialność za działania niepożądane zamiennika leku, który wydał pacjentowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2019 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy firma może odliczyć VAT od zakupu alkomatów?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy głównemu księgowemu przysługuje wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy gmina może umieścić w kalendarzu zdjęcia zawodników klubu sportowego pochodzące z kroniki gminy czy kroniki klubu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy instalacja odprowadzająca opary oleju ciężkiego i wahadło gazowe wymagają uzyskania decyzji środowiskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2019 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Czy możliwe jest zatrudnienie lekarza przez innego lekarza?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy można odliczyć VAT od opłat środowiskowych i opłat za kartę paliwową?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy można przyjąć kilka maszyn na jednym dowodzie OT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy można stosować amalgamat stomatologiczny u dzieci w wieku poniżej 15 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2019 r., Urbaniak Monika | Aktualne

Czy można wydać opakowanie tego samego leku o innej ilości tabletek niż to wskazano na recepcie?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2019 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy na ciągu pieszo-rowerowym można ustanowić służebność, aby zapewnić dostęp do drogi publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2019 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Czy należy uwzględnić uzyskanie dochodu spowodowane otrzymaniem zasiłku dla osób bezrobotnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2019 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Czy na papierze firmowym szkoły można umieścić wizerunek postaci historycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy nie przeniesienie się przez pielęgniarkę do nowej izby po zmianie miejsca pracy narusza przepisy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2019 r., Choromańska Iwona | Aktualne

Czy obok operatora w koszu może przebywać osoba, która nie posiada uprawnień UDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2019 r., Piętka Małgorzata | Nieaktualne

Czy od zakupu programu komputerowego przysługuje prawo do zwrotu VAT naliczonego zagranicą na zasadach VAT-REF?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2019 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy OPS mogą przyjmować darowizny, które nie są związane z celami statutowymi, np. artykuły żywnościowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy OPS może przyznać specjalistyczne usługi opiekuńcze w formie terapii neurologopedycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy otrzymanie bonu podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy pielęgniarka może skorzystać z urlopu szkoleniowego bez zgody pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2019 r., Choromańska Iwona | Aktualne

Czy planowane są zmiany przepisów związane z przenoszeniem odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2019 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy podatnik ma prawo odliczyć VAT od faktury wystawionej z tytułu sprzedaży gotowych posiłków i dań na wynos?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy poszkodowanego należy zapoznać ze zdaniem odrębnym do protokołu powypadkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2019 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy pracownica karmiąca piersią, która pracowała w dniu wolnym od pracy, może korzystać z przerwy na karmienie?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2019 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy premia, która przysługuje za czas urlopu podlega wliczeniu do podstawy urlopowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy premie uznaniowe (dodatkowe) powinny być uwzględnione w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego ?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2019 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy psychologa szkolnego należy traktować jako nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2019 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy rok kalendarzowy zawsze powinien być podzielony na równe okresy rozliczeniowe ?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy są podstawy do przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego, gdy brak jest dowodu bezskuteczności egzekucji?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2019 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy sprzedaż części z odzysku może być opodatkowana w procedurze VAT-marża?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy SP ZOZ posiadający pracownię RTG powinien zatrudnić specjalistę w dziedzinie fizyki medycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2019 r., Urbaniak Monika | Aktualne

Czy starosta musi zawiadomić wnioskodawcę o wszczęciu i zakończeniu postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2019 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Czy stowarzyszenie nieprowadzące działalności gospodarczej może ewidencjonować koszty tylko w układzie kont zespołu 5?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy szczególnym korzystaniem z wód jest odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z korony drogi?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2019 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Czy świadczenia z ZFŚS mogą być wypłacane pracownikowi podlegającemu ustawie kominowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2019 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy usługi sensoplastyki i dogoterapii są zwolnione z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2019 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy ustalając prawo świadczeń z FA oraz rodzinnych należy wliczyć do dochodu otrzymane przez wnioskodawczynię alimenty?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy używanie konta w BDO będzie wiązało się za założeniem konta na ePUAP?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2019 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy w domach pomocy społecznej i zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych zestaw przeciwwstrząsowy jest obowiązkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy wnioskodawca musi zrezygnować z prowadzenia gospodarstwa rolnego, by otrzymywać świadczenie pielęgnacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy w przypadku sprzedaży nieruchomości można wystawić fakturę przed podpisaniem aktu notarialnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2019 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy w trakcie trwania umowy o pracę na czas określony można zmienić na czas nieokreślony ?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy wzór wniosku na dodatek energetyczny musi być przyjęty uchwałą rady gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy za przyjęcie pacjenta, który nie jest wykreślony z kolejki oczekujących u innego świadczeniodawcy szpital może nie dostać zapłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2019 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Nieaktualne