W jaki sposób wspólnicy spółki cywilnej powinni złożyć pełnomocnictwo dla wspólnika podpisującego ofertę? - OpenLEX

W jaki sposób wspólnicy spółki cywilnej powinni złożyć pełnomocnictwo dla wspólnika podpisującego ofertę?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Falkowska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 19 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Postępowanie w trybie podstawowym - ofertę złożyła spółka cywilna. Ofertę podpisał tylko jeden wspólnik. Nie zostało załączone pełnomocnictwo pozostałych wspólników dla tego podpisującego ofertę. Zamawiający na podstawie art. 128 ust. 1 PZP w związku z art. 58 ust. 2 PZP, wzywa do złożenia pełnomocnictwa.

Jak ono powinno wyglądać: czy muszą je podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym wszyscy wspólnicy spółki cywilnej?

Co w przypadku, gdy zamiast pełnomocnictwa wykonawca przedłoży umowę spółki cywilnej?

W jakiej postaci powinna wpłynąć taka umowa?

Zakładając, że będzie to cyfrowe odwzorowanie umowy pierwotnie sporządzonej w papierze, to czy taki skan muszą podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym wszyscy wspólnicy spółki cywilnej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX