Questions and answers

Czy można uchylić decyzję przyznającą prawo do zasiłku rodzinnego na podstawie samego oświadczenia wnioskodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy przysługuje świadczenie rodzicielskie, gdy wniosek złożono po 5 latach od urodzenia dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2020 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy gmina może przekazać stowarzyszeniu szkołę podstawową liczącą więcej niż 70 uczniów?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy koło łowieckie ma obowiązek składania sprawozdania finansowego w KRS?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy spółka z o.o. może udzielić wspólnikowi pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2020 r., Gientka Mikołaj | Nieaktualne

Na jakiej podstawie dyrektor może wnioskować do organu prowadzącego o wykaz dzieci z obwodu szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak daleko wstecz może sięgać kontrola organów państwowych dotycząca wykorzystania dotacji oświatowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy niepłacenie składek ZUS od zawieszonej działalności przez jednego ze wspólników jest dopuszczalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2020 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy przepisy regulują procedurę sprawdzania sprawności defibrylatorów?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2020 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy zdarzenie może być uznane jednocześnie za wypadek przy pracy i chorobę zawodową?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy przepisy nakazują udostępnienie dokumentacji medycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy nauczyciele z zewnątrz zatrudnieni na umowę zlecenia powinni być wpisani w arkusz organizacji szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jaki sposób oszacować wartość elementu środka trwałego do wyłączenia z całości?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Ile ważne są uprawnienia spawalnicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2020 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Jak należy prawidłowo rozdzielać godziny pracy wychowawców internatu w niedziele?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów w spzoz powinny być otwierane bez kontaktu z dłonią?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy praca na spawarce na stole wyposażonym w kółka stanowi ruchome stanowisko spawalnicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2020 r., Majer Roman | Aktualne

Czy pracodawca powinien opracować instrukcję bhp odnoszącą się do obsługi nawilżaczy powietrza?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2020 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy pracodawca zatrudniający mniej niż 20 pracowników może wypłacać odprawy zwalnianym pracownikom?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie okresy pracy katechety można zaliczyć mu do nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy na drzwiach pomieszczeń pracy można umieszczać dane pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2020 r., Piętka Małgorzata | Nieaktualne

Jakie czynności pozalekcyjne powinna obejmować lekcja wychowania fizycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Co oznacza działalność oświatowa w rozumieniu przepisów dot. szkoleń bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Na podstawie jakich przepisów należy wypłacić nagrodę jubileuszową dyrektorowi SP ZOZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy OPS powinien ubezpieczać zdrowotnie osobę, która złożyła wniosek o świadczenie pielęgnacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2020 r., Matysik Barbara | Aktualne

Który organ jest właściwy do wydania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2020 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Jak należy udokumentować w dokumentach kadrowych dzień oddawania krwi przez nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy zespół powypadkowy może dokonać wysłuchania poszkodowanego w wypadku w jego domu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2020 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Jak wyliczyć dodatek za trudne warunki pracy w przypadku pensum uśrednionego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy można polecić pracownikom pracę w nadgodzinach bez nadzoru?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak rozliczyć w liście płac składkę chorobową pokrytą ze środków pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2020 r., Nowacka Izabela | Nieaktualne

Czy dofinansowanie dla pracodawcy można wypłacić, jeśli jego uczeń zdał egzamin czeladniczy po kilku latach?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy Zamawiający może kupić wyrób medyczny, wyprodukowany przed zawieszeniem certyfikatu CE?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2020 r., Urbaniak Monika | Aktualne

Czy orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych należy przechowywać w aktach osobowych pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy w związku z posiadaniem przez pracowników telefonów służbowych pracodawca powinien spełnić wobec nich obowiązek informacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2020 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Czy taras należy wliczać do powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2020 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jak opodatkować garaż stanowiący część budynku mieszkalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak wykazać na fakturze pozycje objęte mechanizmem podzielonej płatności i te, które nie podlegają temu mechanizmowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2020 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jakie skutki w VAT ma przekazywanie zaliczek na wydatki służbowe pracownikom?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak obliczyć wysokość zasiłku stałego w poszczególnych miesiącach?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2020 r., Matysik Barbara | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić wysokość odprawy emerytalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2020 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jaki kod PKD należy przyjąć dla pośrednictwa w sprzedaży thermomixów?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2020 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy lekarz lub pielęgniarka mogą skorzystać z "małego ZUS plus"?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Do której grupy sprzętowej zakwalifikować ogrodową lampę solarną?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy taśmy LED z zasilaczem i wtyczką są sprzętem?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy można zaliczyć pracę w gospodarstwie dziadków do pracowniczego stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2020 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy służba BHP ma prawo użyć nagrań z monitoringu w postępowaniu powypadkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2020 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Jaki okres wypowiedzenia obowiązuje pracownika, który przeszedł z jednostki zlikwidowanej do jednostki nowoutworzonej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2020 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne