Jak rozliczyć wynagrodzenie za pracę wykonywaną w Wielkiej Brytanii? - OpenLEX

Jak rozliczyć wynagrodzenie za pracę wykonywaną w Wielkiej Brytanii?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 20 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wynagrodzenie za pracę wykonywaną na terenie Wielkiej Brytanii podlega opodatkowaniu w Wielkiej Brytanii od pierwszego dnia, w którym praca jest wykonywana?

Czy też praca wykonywana na terenie Wielkiej Brytanii podlega opodatkowaniu dopiero po upływie 183 dni jej wykonywania?

Jak rozumiem - nie, ponieważ kryterium 183 dni odnosi się do sytuacji, w której o obowiązku podatkowym w PIT rozstrzyga pobyt na terenie Wielkiej Brytanii, a nie wykonywanie tam pracy na podstawie oddelegowania.

Czy w takim razie, przyjmując że nie wystąpiły okoliczności zwolnienia z opodatkowania w Wielkiej Brytanii pracy tam wykonywanej (wymienione w art. 14 ust. 2 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Wielką Brytanią), spółka pracodawca może zaniechać poboru zaliczki PIT od pierwszego dnia wykonywania pracy w Wielkiej Brytanii?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX