Czy wykonanie podparcia tymczasowego, w tym tymczasowych bramek z dźwigarów stalowych, opartych na płytach drogowych ułożonych... - OpenLEX

Nowość Czy wykonanie podparcia tymczasowego, w tym tymczasowych bramek z dźwigarów stalowych, opartych na płytach drogowych ułożonych na koronie wału przeciwpowodziowego wymaga uzyskania decyzji zwalniającej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 19 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zakład wystąpił o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektu mostowego. Wykonanie tego obiektu wymaga m.in. wykonania podparcia tymczasowego, w tym tymczasowych bramek z dźwigarów stalowych opartych na płytach drogowych ułożonych na koronie wału przeciwpowodziowego.

Czy wykonanie takich obiektów tymczasowych wymaga uzyskania decyzji zwalniającej, o której mowa w art. 176 ust. 4 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne – dalej pr.wod.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX