Czy organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków winien żądać opracowania geodezyjnego zawierającego wykaz zmian dot. budynku? - OpenLEX

Nowość Czy organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków winien żądać opracowania geodezyjnego zawierającego wykaz zmian dot. budynku?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Schwarz Hubert
Odpowiedzi udzielono: 20 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Właściciel nieruchomości zgłosił do wydziału budownictwa zamiar rozbiórki budynku - organ wydał milczącą zgodę, przez co właściciel mógł wyburzyć budynek w ciągu 3 lat. Po dokonaniu wyburzenia złożył wniosek o wykreślenie tego budynku z ewidencji gruntów i budynków.

Czy w zaistniałej sytuacji organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków winien żądać opracowania geodezyjnego zawierającego wykaz zmian dot. budynku?

Czy należy wszcząć postępowanie administracyjne i dokonać oględzin nieruchomości, a w przypadku potwierdzenia braku przedmiotowego budynku wydać decyzję w sprawie wykreślenia tego budynku z ewidencji gruntów i budynków?

Zgodnie z art. 23 ust. 1-4 ustawy z 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne – dalej pr. geod. organy przekazują dokumentację m.in. związane z rozbiórką budynku, natomiast w art. 24 ust. 2a pkt. 1 lit. b pr. geod. aktualizację należy wykonać z urzędu, jeśli wynikają one z dokumentacji, o których mowa w art. 23 ust. 1-4 pr. geod.

Jak organy prowadzące ewidencję gruntów i budynków powinny postąpić w przypadku złożenia przez właściciela działki wniosku o wykreślenie budynku z ewidencji gruntów i budynków w przypadku wcześniej wydanej milczącej zgody lub decyzji zezwalającej na wyburzenie budynku przez wydział budownictwa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX