Czy zamawiający, który zamieścił dokumenty zamówienia, w tym ogłoszenie o zamówieniu i SWZ na platformie e-zamówienia, którą... - OpenLEX

Nowość Czy zamawiający, który zamieścił dokumenty zamówienia, w tym ogłoszenie o zamówieniu i SWZ na platformie e-zamówienia, którą wskazał jako stronę internetową postępowania, musi również umieścić te dokumenty na stronie internetowej zamawiającego BIP?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wolski Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 19 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zamawiający, który zamieścił dokumenty zamówienia w tym ogłoszenie o zamówieniu i SWZ na platformie e-zamówienia, którą wskazał jako stronę internetową postępowania, musi również umieścić te dokumenty na stronie internetowej zamawiającego BIP?

Postępowanie wszczynane na podstawie nowego p.z.p. Jako zamawiający korzystamy z platformy e-zamówienia. Jako adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą wskazaliśmy stronę platformy ezamowienia.gov.pl.

Czy winniśmy obowiązkowo zamieścić dokumenty postępowania, które to dokumenty zamówienia zostały zamieszczone uprzednio na platformie e-zamówienia również na swojej stronie BIP, czy też zamieszczenie takie jest jedynie fakultatywne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX