Czy dopuszczalna jest zmiana pracodawcy bez zmiany treści zezwolenia w przypadku, gdy cudzoziemiec wykonuje pracę na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Grzegorczyk Maja
Odpowiedzi udzielono: 20 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

6 września 2022 r. zatrudniliśmy obywatela Ukrainy na stanowisku software engineer - na początku na umowę na okres próbny, później na umowę na czas nieokreślony. Pracownik przy zatrudnieniu przekazał nam postanowienie wojewody o zezwoleniu na pobyt na terytorium RP w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagajacym wysokich kwalifikacji (Niebieska Karta). Zezwolnienie bylo wydane na poprzedniego pracodawcę. Po zatrudnieniu u nas pracownik zgłosił do urzędu informacje o zmianie pracodawcy, natomiast kolejny dokument nadal jest wystawiony na poprzedniego pracodawcę.

Czy możemy zatrudniać pracownika w oparciu o Niebieską Kartę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX