Questions and answers

Czy poczta w sytuacji zawieszenia terminów powinna zwracać korespondencje?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2020 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Jak obliczyć kryterium w rodzinie zastępczej do przyznania zasiłku stałego/okresowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2020 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy naliczone, a niezapłacone w ramach tarczy antykryzysowej składki będą przychodem spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2020 r., Gientka Mikołaj | Nieaktualne

Jak rozliczyć wspólników, którzy wtrakcie roku sprzedali ogół praw i obowiązków ws półce komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak prawidłowo zaksięgować listę płac w przypadku otrzymania od ZUS decyzji o odroczeniu płatności składek?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy w postępowaniu administracyjnym w sprawie pozwolenia na budowę strona może przysłać zastrzeżenia e-mailem?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2020 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Jak wykazać w VAT nieodpłatne przekazanie maseczek ochronnych przez spółdzielnię na rzecz mieszkańców?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak należy księgować faktury dotyczące kosztów bezpośrednich związanych z przychodami poprzedniego roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak zaksięgować listę płac na pełnych księgach po zwolnieniu płatnika ze składek w ramach tarczy antykryzysowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2020 r., Gientka Mikołaj | Nieaktualne

Czy odpowiedzialność projektanta jest taka sama jak odpowiedzialność sprawdzającego projekt, zakładając, że projekt wymaga sprawdzającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2020 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do sprzedaży przyłbic ochronnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak powinno być zaksięgowane zobowiązanie z tytułu niewypłaconego wynagrodzenia likwidatora spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy podmiot zawierający umowę o pożyczkę przyznaną na podstawie ustawy antykryzysowej jest zwolniony z PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy należy tłumaczyć zagraniczną fakturę oraz po jakim kursie należy ująć przychód w ewidencji przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Od jakiej daty liczyć wypowiedzenia pracownika, które wpłynęło pocztą?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy inwestorem drogi gminnej może byś spółka z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2020 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Jak należy zaksięgować fakturę za naprawę hali tenisowej, uszkodzonej w wyniku silnego wiatru?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy przepisy wymagają wcześniejszego uzgodnienie trybu przyjęcia pacjentów z podejrzeniem COVID-19?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2020 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Nieaktualne

Czy do reprezentowania związku zawodowego może być upoważniona osoba spoza zakładowej organizacji związkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy należy umieszczać pełne protokoły pokontrolne Państwowej Inspekcji Pracy w BIP przez państwową osobę prawną?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy wojewoda może polecić utworzenie izolatorium na terenie szkoły w związku z pandemią koronawirusa?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2020 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Do jakiej KŚT zaliczyć zakupioną w 2020 r. myjkę ciśnieniową, służącą do mycia samochodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak postąpić jeżeli dyrektor chce ograniczyć etat nauczycielowi który obecnie ma zmniejszony etat?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej prowadzi dziennik zajęć?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2020 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jak postępować w związku z wydawaniem decyzji o wykreśleniu z rejestru żłobka w czasie epidemii koronawirusa?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy do dochodu do zasiłku stałego możemy nie wliczać dochodowości z gospodarstwa rolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2020 r., Matysik Barbara | Aktualne

Jak postępować jeżeli dyrektor chce przenieść zatrudnionego na zastępstwo nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy młodocianym pracownikom pracodawca musi wypłacić wynagrodzenia za czas zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2020 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jak rozwiązać umowę z pracownikiem zatrudnionym na czas nieokreślony z przyczyn ekonomicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Do kiedy należy poinformować nauczyciela o zmianie warunków pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy w ramach tarczy antykryzysowej spółka może odstąpić od tworzenia ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

W jaki sposób złożyć sprawozdanie ze zbierania i przekazania do przetwarzania baterii za rok 2019?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy na uczniów niewykazanych w sprawozdaniu, a uczestniczących w zajęciach należy wypłacić dotację?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2020 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy w dofinansowaniu z FGŚP z powodu przestoju ekonomicznego ujmuje się również osoby zatrudnione na umowę zlecenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Jak prawidłowo obliczyć limit wynagrodzenia z dotacji dla szkoły niepublicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jakie umowy należy zawrzeć z nauczycielem wspomagającym, pracującym już jako asystent nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jaką kwotę należy podać w CRBR jako wielkość udziałów w przypadku spółki komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy z pracownikiem-emerytem można rozwiązać umowę o pracę z tytułu organizacji pracy w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne