Questions and answers

Jak opodatkować usługi regeneracji skrzyni biegów, świadczone na terenie Polski i Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak postąpić w przypadku otrzymania decyzji o uznaniu wypłaconego świadczenia rehabilitacyjnego za nienależne?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak umowy zawarte na czas nieokreślony?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak ustalić wartość środków trwałych wytworzonych we własnym zakresie?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak wyliczyć dodatek wyrównawczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2019 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Jak wyliczyć dodatek wyrównawczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jak zaklasyfikować wydatek za udział w konferencji pracownika jednostki budżetowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2019 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Jak zaklasyfikować wydatek z tytułu refinansowania z Funduszu Leśnego kosztów prac w zakresie uporządkowania lasu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2019 r., Lachiewicz Wojciech | Aktualne

Na jakich zasadach pracownicy uzyskują odprawy w związku z upadłością pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2019 r., Kamińska Agata | Aktualne

Od kiedy zmieniamy odpłatność za DPS, gdy przyznano świadczenie uzupełniające?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Skąd władający powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe będzie miał KPO?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2019 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

W jakiej formie powinno być potwierdzenie posiadania numeru rejestrowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2019 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

W jakim dziale powinni się wpisać fryzjerzy w rejestrze BDO?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2019 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

W jakim zakresie powinny się wpisać do Rejestru BDO sklepy, które pobierają opłatę depozytową?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2019 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

W jaki paragraf jednostka budżetowa powinna zaksięgować VAT od zakupionego urządzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2019 r., Nagórek Marcin | Aktualne

W jaki sposób wprowadzić zmiany w statucie szkoły podstawowej, po wygaśnięciu klas gimnazjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

W jaki sposób zaksięgować odprawę z tytułu pełnienia terytorialnej służby wojskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2019 r., Gos Waldemar | Aktualne

Z jakim miesiącem należy dokonać odpisu opłaty śmieciowej, jeżeli deklaracja wpłynęła 10.02.2020 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy biuro rachunkowe może odwołać udzielone przez klienta pełnomocnictwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2019 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy byłemu pracownikowi można wypłacić premię uznaniową?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy byłemu pracownikowi należy wypłacić nagrodę jubileuszową?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy córce przysługuje prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego na ojca?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy do postępowania konkursowego na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki może być dopuszczona położna?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2019 r., Choromańska Iwona | Aktualne

Czy dostawca polski może wystawić fakturę na spółkę niemiecką ze stawką 0% tytułu eksportu towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2019 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy istnieje wzór dziennika zajęć, stanowiącego część dokumentacji związanej z zapewnieniem szkoleń bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2019 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy istnieje wzór według którego należy przygotować IBWR?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy kierowanie Melexem stanowi zagrożenie, które należy wpisać w skierowaniu na badania?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2019 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy kierownik OPS musi wykonać postanowienie sądu i skierować osobę do DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy licencje na programy komputerowy podlegają amortyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy materiały przedstawiane pod obrady zarządu powiatu podlegają anonimizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy możliwa jest budowa budynku w odległości 2,28 m od granicy działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2019 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy możliwe jest anulowanie faktury elektronicznej, wysłanej już drogą mailową?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2019 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy można odliczyć VAT z faktury dotyczącej modernizacji dachu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy nabywając nieruchomość jako towar handlowy dochodzi do pierwszego zasiedlenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2019 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy OPS powinien odprowadzać składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu pobierania zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy organ powinien dać sprzeciw, w przypadku zakończenia części obiektu budowlanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2019 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy parafia niebędąca podatnikiem VAT powinna opodatkować sprzedaż działek?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy pracodawca może prosić pracownika o informację o rodzaju podejrzewanej u niego choroby zawodowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy pracownik może być objęty dwoma okresami rozliczeniowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy programista mający styczność z urządzeniem zasilanym 230V musi posiadać specjalistyczne uprawnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy przyznać świadczenie wychowawcze, gdy opieka jest sprawowana naprzemiennie?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne