Czy diagnosta może wykonać okresowe badanie techniczne pojazdu w oparciu o pozwolenie czasowe, które utraciło ważność?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Karciarz Mateusz
Odpowiedzi udzielono: 22 lutego 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pojazd został zarejestrowany na podstawie art. 74 ust. 2 pkt 1 Prawa o ruchu drogowym, właściciel pojazdu nie wnioskował o zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego. Wydano tablice z nowym numerem rejestracyjnym i pozwolenie czasowe z miesięcznym terminem ważności.

Czy po upływie terminu zawartego w pozwoleniu czasowym, diagnosta może wykonać okresowe badanie techniczne pojazdu zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1a tiret drugie rozporządzenia w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX