Questions and answers

Jakie konsekwencje mogą spotkać spółkę, która nie złożyła zgłoszenia do CRBR w terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jaki staż pracy można zaliczyć asystentowi rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jak opodatkować halę, w której odbywa się uprawa konopi indyjskich w celach farmaceutycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak opodatkować piwnicę przynależną do lokalu niemieszkalnego, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak powinna brzmieć treść umowy, która określa zasady i warunki pobytu mieszkańca przebywającego już w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak przyjąć podarowany środek trwały gdy nie był on amortyzowany?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2019 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jak rozdysponować fundusz sołecki jeżeli jedna z wsi przeszła do drugiego sołectwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2019 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Jak wykazać interes prawny w celu egzekucji nieruchomości dłużnika alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Na jak długo można zwolnić osobę zobowiązaną z ponoszenia odpłatności za pobyt członka rodziny w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

W jakich sytuacjach pracownik może domagać się wypłaty świadczenia urlopowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2019 r., Piszko Agata | Aktualne

W jakiej rubryce deklaracji PCC-3 należy wpisać drugiego członka zarządu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2019 r., Styczyński Rafał | Aktualne

W jaki sposób należy rozliczać i dokumentować zużycie paliwa przez gminne pojazdy straży pożarnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2019 r., Błaszko Adam | Aktualne

Za jaki miesiąc należy uzyskać dochód do zasiłku rodzinnego i dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy budowa może być prowadzona na podstawie decyzji nieostatecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2019 r., Oziemska Sara | Nieaktualne

Czy dla pracownika młodocianego lekarz może wystawić zwolnienie lekarskie papierowe zamiast e-zwolnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może wydać zgodę na indywidualny program nauki po uzyskaniu negatywnej opinii rady pedagogicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2019 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy gmina może przejąć szkołę niepubliczną w trakcie roku szkolnego bez jej likwidacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2019 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy istnieje wymóg uprawnień pracy pod napięciem PPN?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2019 r., Smarż Joanna | Aktualne

Czy jednostka samorządowa nieposiadająca kasy może pobierać gotówkę z banku na pogotowie kasowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2019 r., Gąsiorek Krystyna | Aktualne

Czy jest możliwe udzielenie pozwolenia na budowę na przydomową oczyszczalnię ścieków dla garażu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2019 r., Chruszcz Adrian | Nieaktualne

Czy kierować się przy ustalaniu kwoty obrotów w poprzednim roku podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2019 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy lekarz rezydent może podpisać klauzulę opt-out i pełnić dodatkowe dyżury poza specjalizacją?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2019 r., Kwiatkowska Monika | Nieaktualne

Czy Ministerstwo Klimatu może wydać wiążącą interpretację?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy możemy zaksięgować korektę, skoro faktury pierwotne zostały wystawione przez inną spółkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy można powołać zespół składający się ze żłobka i przedszkola ze wspólnym dyrektorem tej jednostki?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy można zatrudnić kierownika gminnego ośrodka kultury bez przeprowadzania konkursu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2019 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Czy nauczyciel mający 32-letni staż pracy może przejść na wcześniejszą emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy nauczycielom można dofinansować opłaty za studia magisterskie i licencjackie?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2019 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy nauczycielowi przysługuje wyrównanie świadczenia urlopowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy nauczyciel zatrudniony na czas nieobecności innego nauczyciela może przejść na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy obecny dyrektor ma kompetencje oceniać pracę nauczyciela z okresu kiedy ten był jego przełożonym?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2019 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Czy obywatelce Ukrainy przysługuje prawo do świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy obywatelce Wietnamu przysługuje świadczenie wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy okres zatrudnienia w firmie żony należy zaliczyć do stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy opad pyłu jest immisją pyłu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2019 r., Gall Marek | Aktualne

Czy organ koncesyjny powinien zainicjować realizację obowiązku wynikającego z art. 35 ust. 6 pr.geol.?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2019 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Czy podatnik opłacający zaliczki we własnym zakresie ma obowiązek zapłaty zaliczki za grudzień?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy pracodawca może zmienić wypowiedzenie warunków pracy i płacy na wypowiedzenie z winy pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2019 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy pracownikowi przebywającemu na zwolnieniu lekarskim dodatek specjalny nie przysługuje?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2019 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

Czy prawidłowe będzie dołączenie do akt sprawy aktu zgonu i sporządzenie jedynie notatki służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy przeniesienie sprzętu pomiędzy centralą a oddziałem podlega opodatkowaniu EXIT TAX?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy przysługuje zasiłek dla opiekuna osobie, która zaprzestała prowadzenia gospodarstwa rolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2019 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy salon kosmetyczny powinien być zarejestrowany w BDO?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2019 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne