Questions and answers

Czy pełnomocnik do wysyłki deklaracji drogą elektroniczną może złożyć także ZAW-NR?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2021 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Czy placówka szkolna może ubiegać się o zwolnienie ze składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Czy płatności za długi spółki komandytowej mamy prawo zaliczyć do kosztów podatkowych komplementariusza?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2021 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy polska spółka świadcząca usługi ubezpieczeniowe do spółki w UE musi zarejestrować się do VAT UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy pracownica może ponownie złożyć wniosek o urlop rodzicielski, jeśli przerwała go po 8 tygodniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2021 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy pracownikowi należy wypłacić nagrodę jubileuszową za 20 lat pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy producent betonu ma obowiązek sprawozdawczy i opłatowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2021 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Czy refaktury mediów wliczają się do wartości transakcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy rodzic ma prawo do wglądu i wykonania kopii arkusza ocen swojego dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2021 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy są jakieś regulacje prawne dotyczące trybun przy boisku szkolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2021 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Czy spółka z o.o. musi opłacić PCC, jeżeli w ciągu tygodnia odstąpiła od umowy pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy sprawozdanie z badania wymaga formy EDM?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2021 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy sprzedaż certyfikatów energetycznych na Towarowej Giełdzie Energii podlega oznaczeniu GTU w JPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy sprzedaż działki w całości lub po podziale będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2021 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy sprzedaż mieszkania będzie objęta zwolnieniem z podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2021 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy stypendium za wyniki w nauce uzyskane w Wielkiej Brytanii podlega opodatkowaniu w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy szkoła, jako samorządowa jednostka budżetowa, może ponosić koszty na reklamę i promocję?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy talk farmaceutyczny należy kwalifikować jako preparat o działaniu rakotwórczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy tworzenie listy obecności ze szkolenia wstępnego BHP jest obowiązkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2021 r., Kuźmicka Agnieszka | Aktualne

Czy ulga IP-Box obejmuje umowę w zakresie praw autorskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy usuniętą podczas remontu elewacji budynku użyteczności publicznej instalację odgromową trzeba odbudować?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2021 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Czy wspólnik powinien płacić podatek dochodowy od nieodpłatnego użytkowania mieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy wtedy należy zachować odległości stacji transformatorowej 15 m od budynków i 22,5 m od lasu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2021 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy z dniem śmierci pracodawcy pracownik musi sam opłacać składki ZUS i na ubezpieczenie społeczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2021 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy zmiana technologii wentylacji obiektu wymaga zmiany pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2021 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy z powodu epidemii COVID-19 można powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora instytucji kultury o kolejny rok?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2021 r., Liżewski Sławomir | Aktualne