Questions and answers

Jakie okresy należy porównywać ubiegając się o wsparcie na podstawie przepisów tzw. tarczy 7.0?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Jakie sankcje grożą za przekroczenie wartości dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą wydzielenie nowej spółdzielni mieszkaniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie skutki prawne odnośnie dokonanego podziału geodezyjnego rodzi unieważnienie decyzji o warunkach zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Okoń Michał | Aktualne

Jakie środki pieniężne na rachunku nie podlegają zajęciu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Aktualne

Jak kwalifikować istotność odstąpienia od projektu budowlanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Jak należy obliczyć wymiar urlopu nauczyciela religii zatrudnionego na 2/23 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak należy określić, czy nauczyciel posiada wystarczające przygotowanie pedagogiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jak należy składać arkusz organizacyjny w niepublicznym liceum ogólnokształcącym dla dorosłych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jak należy ustalić harmonogram pracy pracownika służb BHP?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak należy ustalić kwotę obrotu, od której zależy zwolnienie od obowiązku posiadania kasy fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak należy ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika obsługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jak należy zaewidencjonować przychody z tytułu sprzedaży wyposażenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak należy zapłacić pracownikowi kuchni za godziny nocne?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak należy zatrudnić nauczyciela po uprzednim rozwiązaniu umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Młodecki Marek | Aktualne

Jak należy zwrócić nauczycielowi wynagrodzenie za godziny nadliczbowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak nauczyciel powinien udokumentować swoje przygotowanie pedagogiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jak nazwać działanie organu, który działa przewlekle, dokonując czynności pozornych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Lecińska Monika | Aktualne

Jak obliczyć etat katechety w przedszkolu, który pracuje w siedmiu grupach?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak opodatkować grunty mieszkalne B, inne tereny zabudowane Bi oraz budynek plebanii i garaż należące do parafii?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jak opodatkować przechody uzyskane za granicą z praw majątkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak poprawnie wykazać liczbę wychowanków, uczniów w INF-1?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jak powinien być złożony wniosek o udostępnienie informacji publicznej do placówki oświatowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jak rozliczać różnice kursowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak rozliczyć nadwyżkę finansowania dłużnego z roku poprzedniego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jak ustalić miejsce powstania zakładu zagranicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak ustalić odpis na ZFŚS na pracownika niepedagogicznego, który w trakcie roku przeszedł na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jak ustalić prawidłową stawkę ryczałtu dla usług cateringowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Kica Jolanta | Aktualne

Jak ustalić prawo do ulgi na własne cele mieszkaniowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak zaksięgować przejęcie aktywów i pasywów domu pomocy społecznej przez fundację?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Kiedy można mówić o świadczeniu nienależnie pobranym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Maczyński Paweł | Nieaktualne

Kiedy należy rozliczyć korektę importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kiedy należy ująć fakturę korygującą do zera?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Kiedy należy wykazać w arkuszu nauczyciela przenoszonego do innej szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Kiedy podatnik powinien wykazać fakturę zaliczkową otrzymaną od niemieckiego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Kłos Piotr | Aktualne

Kto jest podmiotem odpowiedzialnym za zagospodarowanie zatrzymanych odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Nieć Anna | Aktualne

Która gmina będzie właściwa do wypłaty dofinansowania młodocianego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Na podstawie jakiego przepisu inwestor ma prawo wykonać daszek konstrukcji drewnianej w trybie zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Pod jakim kodem odpadu należy klasyfikować alkohol etylowy 96% zanieczyszczony?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne

Przez jak długi okres nauczyciel może przebywać na urlopie bezpłatnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Sender Magdalena | Aktualne

Przez jaki okres powinna być umieszczona na stronie BIP gminy informacja o konkursie na dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Sender Magdalena | Aktualne

W jaki sposób można zlikwidować stanowisko kierownika szkolenia praktycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

W jaki sposób na potrzeby ubiegania się o zamówienie publiczne powinna być reprezentowana spółka cywilna?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Pyrka Katarzyna | Aktualne

W jaki sposób obciążyć gminę za koszty wychowania przedszkolnego po aktualizacji dotacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

W jaki sposób oznaczać dni wolne dla pracownika wynikające z 5-dniowego tygodnia pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Czy inwestycja polegająca na zmianie części instalacji dla przedsięwzięcia wymaga decyzji środowiskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2021 r., Gall Marek | Aktualne