Questions and answers

Czy spółka refakturująca paliwo może odliczyć 100% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy można zawierać umowy o pracę na czas określony z nauczycielami ponad ustawowe limity?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Kiedy pracownik powinien otrzymać zakres obowiązków?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2021 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

Jaka powinna być wysokość strychu w parterowym budynku letniskowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2021 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Jakie dane powinien zawierać załącznik oznaczony jako ZIR-1 do informacji podatkowej w sprawie podatku rolnego IR-1?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2021 r., Sputowski Arkadiusz | Aktualne

Czy zamawiający będący agencją wykonawczą może podpisać weksel in blanco jako zabezpieczenie umowy leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2021 r., Rogoń Dominika | Aktualne

Czy nauczyciel może mieć zawarte dwie umowy w jednej placówce?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2021 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy można uzgodnić taki projekt decyzji, gdzie wskazano rodzaj zabudowy jako zabudowa zagrodowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2021 r., Oziemska Sara | Aktualne

W jakiej formie mogą być składane oświadczenia pracownicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób wykazać w JPK_V7 transakcje rozliczane za pośrednictwem OSS?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2021 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy pracodawca może przenieść pracownika na inne stanowisko, mimo braku posiadania wymaganego wykształcenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2021 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jaki kurs należy przyjąć do zaksięgowania noty od dostawcy z Serbii tytułem bonusu za obrót?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć zaliczkę wpłaconą za pośrednictwem platformy do rezerwacji hoteli?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2021 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Jak należy zaksięgować noty kredytowe, jeżeli towary, których dotyczą w dalszym ciągu są na stanie magazynu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy pożyczka dla spółki osobowej od wspólnika podlega PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy dane personalne uczniów na legitymacjach szkolnych muszą być nanoszone z zastosowaniem drukarki atramentowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy podatnik jest zwolniony z podatku dochodowego sprzedając odziedziczoną nieruchomość?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy usługi antykorozyjne polegające na malowaniu konstrukcji stalowych należy opodatkować 5,5% stawką ryczałtu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy kartę szkolenia wstępnego można podpisać podpisem elektronicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Do jakiej grupy KŚT należy zaliczyć kserokopiarkę i jaką stawką ją amortyzować?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Od kiedy świadczenie rodzinne nie przysługuje w związku z wyrokiem rozwodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy można przyznać prawo do świadczenia wychowawczego obywatelowi Ukrainy do końca obecnie trwającego okresu zasiłkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Jakie są wymagania kwalifikacyjne dyrektora dziennego domu seniora?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy organ prowadzący szkołę może wydać dyrektorowi polecenie odwołania wicedyrektora?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Do ilu wykonawców należy wysłać zapytanie, w celu oszacowania wartości ewentualnego zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2021 r., Mikulska-Nawacka Marta | Aktualne

Czy można połączyć w jedną komórkę organizacyjną blok operacyjny i centralną sterylizatornię?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2021 r., Klisowska Izabela | Aktualne

Którą datę z przesłanej informacji o podjęciu uchwały przyjąć, jeśli zarządca przysłał dwie?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2021 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Jak ustalić dochód z tytułu renty alimentacyjnej i jaki to ma wpływ na odpłatność za DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2021 r., Tyra Bożena | Aktualne

Kogo powiadamiamy o wszczęciu postępowania - każdego z mieszkańców osobno czy wspólnotę?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy obowiązujące przepisy wskazują wysokość opłaty za badania lekarskiego dla osób kierujących pojazdami?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2021 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego jest decyzją administracyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2021 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Czy ojczymowi przyznać prawo do świadczenia wychowawczego na córkę żony?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy przygotowując raport ooś należy się powołać na § 2 ust. 1 pkt 47 czy § 2 ust. 2 r.p.z.o.ś.?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy do obliczenia podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli ujmuje się rozdział 80113?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Kiedy destrukt po przekruszeniu stanie się produktem?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2021 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy art. 57a u.t.k. ma zastosowanie do linii kolejowej nieczynnej, która jest obecnie przebudowywana?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne