Questions and answers

Jaki będzie kod odpadów pomieszanych pyłów różnych frakcji metali - zarówno żelaznych i nieżelaznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2021 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne

Jakich dokumentów szkoła może żądać od rodzica, aby ułatwić uczennicy ukończenie szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jakich księgowań należy dokonać w związku z likwidacją zużytych sprzętów?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jakie formalności musi spełnić zakład chcący prowadzić zbieranie odpadów w stacji przeładunkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel historii?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jakie przepisy powinien stosować zakład stosujący kwas siarkowy w procesie technologicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2021 r., Lecińska Monika | Nieaktualne

Jaki jest czas archiwizacji kserokopii sprawozdań pielęgniarki opieki długoterminowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2021 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Jaki jest prawidłowy sposób doliczenia alimentów do dochodu w sprawie świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2021 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jak należy zaksięgować sprzedaż zlikwidowanego środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak określić pojemność rozwiązania ograniczającego rozlewisko?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jak opodatkować dochód z tytułu handlu kryptowalutami?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak powinien postąpić organ, jeśli projekt pokazuje budynek o długości 18 m zamiast 19 m?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2021 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Jak powinien postąpić starosta, jeżeli przedsiębiorca nie przedkłada przeglądu ekologicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2021 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Jak prowadzić sprawozdawczość z użytkowania studni głębinowej do celów rolnych – nawadniania upraw?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2021 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Jak rozliczać koszty po rozwiązaniu spółki komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczać przychody z najmu mieszkania na Słowacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak rozliczyć czas pracy team-leaderów?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2021 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jak rozliczyć dokonany przez pracownika zwrot nadpłaconego wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak rozliczyć składki ZUS zapłacone za ubezpieczonego po przekwalifikowaniu umowy z dzieła na zlecenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak rozliczyć usługi programistyczne w związku z rozbudową zakupionego programu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2021 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak ustalić limit dla samochodów osobowych w spółce, która w zakresie VAT prowadzi sprzedaż mieszaną?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak ustalić średnią cenę jednostki paliwa w gminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Kiedy nauczyciel może skorzystać z kolejnego urlopu dla poratowania zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Na jakich zasadach możliwe jest zniszczenie dokumentacji udostępnionej przez pacjenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2021 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Od jakiego miesiąca przyznać świadczenie wychowawcze obywatelowi Ukrainy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Od kiedy przysługuje dodatek terenowy dla pracownika socjalnego w wyższej wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2021 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

W jaki sposób można uchylić błędnie wydane warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2021 r., Prochera Witold | Aktualne

W jaki sposób obliczany jest procentowy udział działalności uprawniający do zastosowania zamówienia in-house?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2021 r., Nowakowski Wojciech | Aktualne

W jaki sposób opodatkować dochody uzyskane na terenie Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób spalarnia ma wprowadzić przyjęcie UPPZ już jako odpadu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2021 r., Duczmal Maria | Aktualne

W jaki sposób sporządzić korektę listy płac, jeśli pracownik otrzymał nienależne świadczenie urlopowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2021 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

W którym momencie rozliczać koszty związane z prowadzeniem sprawy sądowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy GOPS może ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów za pobyt w DPS z masy spadkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 maja 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy instruktaż stanowiskowy pracownika biurowego może być przeprowadzony zdalnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 maja 2021 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy ośrodek pomocy społecznej może mieć dostęp do rejestru mieszkańców z upoważnienia prezydenta miasta?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 maja 2021 r., Warkoczyński Mariusz | Aktualne

Czy przeprowadzić wywiad środowiskowy cz. II z córką dotyczący opłaty za pobytu ojca w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 maja 2021 r., Maczyński Paweł | Nieaktualne

Czy przyznać dodatek mieszkaniowy na 6 miesięcy, czy tylko na 2 miesiące?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 maja 2021 r., Matysik Barbara | Aktualne

Jakie działania profilaktyczne wynikają z oceny ryzyka zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 maja 2021 r., Kuźmicka Agnieszka | Aktualne

Jaki jest termin na złożenie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów leczniczych w 2021 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 maja 2021 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Jaki termin ma zastosowanie do przechowywania dokumentacji higieny szkolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 maja 2021 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Jak prawidłowo wskazać w regulaminie pracy godziny wykonywania pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 maja 2021 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak ustalić czy lek cytostatyczny należy traktować jako rakotwórczy lub mutagenny?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 maja 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak ustalić minimalne wynagrodzenie zasadnicze pracownika samorządowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 maja 2021 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Kto jest odpowiedzialny za monitoring rodziny, asystent czy pracownik socjalny?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 maja 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Po jakim przeszkoleniu lider może przeprowadzać instruktaż stanowiskowy dla swoich pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 maja 2021 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Co zrobić w przypadku, kiedy nauczyciel nie wyrazi zgody na etat łączony?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2021 r., Fota Magdalena | Aktualne