Questions and answers

Czy GOPS może złożyć wniosek o zwolnienie ze składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej za świadczeniobiorców?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2020 r., Maczyński Paweł | Nieaktualne

Czy jednostki budżetowe mogą ubiegać się o zwolnienie z opłacania 50% składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy kantor może traktować zakup waluty jako zakup towaru handlowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy kierowca ambulansu musi posiadać ubezpieczenie OC?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2020 r., Urbaniak Monika | Aktualne

Czy nauczyciel może przejść bezpośrednio z urlopu zdrowotnego na świadczenie kompensacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy na wniosek nauczyciela można skrócić okres wypowiedzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy odszkodowanie od dewelopera, w związku z wadami budynku, stanowi przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy od wynagrodzenia postojowego nalicza się wszystkie składki ZUS pracownika i pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy OPS może przychylić się do prośby dłużnika alimentacyjnego i zawiesić postępowanie egzekucyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy organ może wydać pozwolenie na budowę instalacji zasilającej w gaz LNG?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2020 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy osoba niepełnoletnia może złożyć wniosek o udostępnienie informacji publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy osoba współpracująca może otrzymać świadczenie postojowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy osobie, która jest prezesem w spółce z o.o. przysługuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy podatnik musi zgłosić do urzędu skarbowego wygaśnięcie umowy najmu okazjonalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2020 r., Kica Jolanta | Aktualne

Czy przekroczone dopuszczalne normy dla pól elektromagnetycznych należy gdzieś zgłosić?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2020 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy przysługuje świadczenie rodzicielskie osobie, która pobierała zasiłek macierzyński w Holandii?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2020 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy służba bhp ma szczególne zadania w sytuacji pojawienia się zakładzie pracy koronawirusa?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy spółdzielnia może odliczyć VAT z faktury dotyczącej remontu drogi?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy terminy wynikające z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego mają charakter terminów procesowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2020 r., Chojnicki Radosław | Nieaktualne

Czy usługa dostępu do katalogu online świadczona przez niemieckiego kontrahenta stanowi import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy usługi kosmetyczne można opodatkować kartą podatkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2020 r., Kica Jolanta | Aktualne

Czy w przypadku wykonywania prac eksploatacyjnych poza terenem zakładu pracy pracownicy muszą zakrywać usta i nos?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2020 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy w składzie zespołu wykonującego zabieg koronarografii wystarczy jedna pielęgniarka?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2020 r., Choromańska Iwona | Aktualne

Czy wychowawcy specjalnych ośrodków-szkolno wychowawczych powinni pracować zdalnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2020 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy wynagrodzenia gwarancyjne są kosztem kwalifikowalnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy w związku z koronawirusem można nie wypłacić godzin ponadwymiarowych nauczycielom?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2020 r., Młodecki Marek | Aktualne

Czy zapłata przez kompensatę pozbawia prawa do odliczenia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy zmiana wysokości dodatku energetycznego wymaga wszczęcia postępowania i wydania decyzji administracyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2020 r., Maczyński Paweł | Aktualne