Questions and answers

Czy pracownik szkolnej kuchni powinien nosić maseczkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2020 r., Lecińska Monika | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą powstanie oddziału w obcym państwie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy można odliczyć 100% VAT z tytułu najmu auta dostawczego oraz wydatków za granicą (paliwo, autostrady itp.)?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Kto jest administratorem danych w opisanej sytuacji, wójt czy Ochotnicza Straż Pożarna?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy można przyznać świadczenia rodzinne dla męża matki (obywatel Ukrainy), który nie jest ojcem dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Gdzie należy opodatkować dochody z usług wykonywanych na terenie Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak należy skonstruować decyzję ratalną dotyczącą nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2020 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Jak rozliczać w VAT transakcje między mężem (podatnik czynny), a żoną (podatnik zwolniony)?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy w postępowaniu w procedurze krajowej zamawiający może wyłączyć faks jako środek komunikacji z wykonawcami?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2020 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy usługi psychologiczne mogą skorzystać z opodatkowania kartą podatkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2020 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Czy polskie podmioty powiązane powinny sporządzać dokumentację cen transferowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy używane na bieżąco substancje chemiczne mogą być przechowywane pod dygestorium?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy burmistrz gminy może zwolnić z opłaty za najem lokalu komunalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Na jakim druku złożyć korektę deklaracji za grudzień 2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2020 r., Burchard Tomasz | Nieaktualne

Czy sprzedaż i produkcja artykułów wędkarskich może być opodatkowana ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2020 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Jakie przepisy regulują wymogi dotyczące miejsca lokalizacji wodomierza głównego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2020 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Jakie skutki podatkowe wywołuje umorzenie składek ZUS w związku z COVID?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jakich przypadkach ma zastosowanie oznaczenie "FP" (faktura do paragonu) w nowym JPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Co wchodzi w skład dokumentacji zmodernizowanej maszyny?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2020 r., Majer Roman | Aktualne

Jak prawidłowo należy ująć w księgach rachunkowych odpisanie należności z ksiąg bez umorzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy w sytuacji prowadzenia dokumentacji medycznej elektronicznie i papierowo trzeba drukować dokumenty elektroniczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2020 r., Tymiński Radosław | Aktualne

Czy rentę socjalną oraz rentę rodzinną uwzględnia się przy ustalaniu opłaty za pobyt w ZOL?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy na potrzeby cen transferowych należy brać pod uwagę wartość faktur, czy wartość wynikającą z umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy nieprzekroczenie progów transakcyjnych zwalnia z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak należy zorganizować naukę religii w przedszkolu w grupie łączonej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy regulamin przychodni AOS może przewidywać obowiązki w zakresie mierzenia temperatury, dezynfekcji rąk i noszenia maseczek?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy ładowarki teleskopowe podlegają pod UDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2020 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy na samochodach transportujących odpady komunalne może być stosowane oznaczenie A?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2020 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy kontener magazynowy do składowania materiałów niebezpiecznych należy opodatkować jako budynek lub budowlę?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kto powinien odprowadzać podatek od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom za pracę za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy fakturę za samochód używany wystawioną na osobę fizyczną należy wykazywać w JPK_VAT z oznaczeniem FP?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę na czas określony przysługuje nagroda jubileuszowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy istnieje limit przyjęcia dzieci niepełnosprawnych do oddziału przedszkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2020 r., Wrona Joanna | Aktualne

Czy nauczyciel w dodatkowym stosunku pracy na stanowisku administracyjnym powinien mieć naliczony dodatek stażowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy nabycie grafik i oprogramowania może zostać uznane za prace rozwojowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy na terenie szczególnego zagrożenia powodzią można zbierać złom?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Na jakiej podstawie należy nawiązać stosunek pracy z nauczycielem mianowanym?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jak ujmować w nowym pliku JPK paragon, gdy samochód jest sprzedany na VAT marża?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do zestawów śniadaniowych, w skład których wchodzi kawa lub herbata?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2020 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy spółka jawna po przekształceniu ze spółki z o.o. powinna sporządzić sprawozdanie finansowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne