Questions and answers

Jak powinien wykorzystać swój urlop pracownik niepedagogiczny zatrudniony na czas określony?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak powinna brzmieć klauzula informacyjna dla poręczyciela pożyczki na cele mieszkaniowe z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2020 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Jak rozliczyć w VAT zakup domku letniskowego, który będzie podnajmowany turystom?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak udokumentować świadczenie usługi transportowej na rzecz podatnika spoza UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak udokumentować transakcję sprzedaż maszyny na Ukrainę, jeśli to kupujący - pośrednik z UE eksportuje maszynę?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2020 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak wykazać transakcję, jeśli szwedzki kontrahent dokonuje wywozu towarów, a eksporterem jest firma norweska?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak wykazać transakcję, w której towar jest transportowany bezpośrednio do Norwegii z terytorium Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Kiedy radny powinien złożyć oświadczenie o stanie majątkowym, jeżeli koniec terminu przypadał na niedzielę?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Kto ponosi odpowiedzialność materialną za materiały elektroniczne zakupione w ramach projektu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Od jakiej kwoty należy liczyć 25% zwiększenia przy zajęciach komorniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Od kiedy należy dotować szkołę niepubliczną, jeśli w maju złożyła wniosek o wpis do ewidencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

W jakich sytuacjach należy się dofinansowanie kształcenia młodocianego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

W jakiej wysokości przysługuje nauczycielom ekwiwalent za urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

W jakiej wysokości przysługuje nauczycielowi ekwiwalent za urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

W jakim terminie można rozpocząć zajęcia sportowe w szkole mistrzostwa sportowego po pandemii?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2020 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób należy ująć w księgach rachunkowych wydatki regulowane z otrzymanej pożyczki z PFR?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

W jaki sposób ująć w księgach koszt potrącenia zwróconego biletu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

W jaki sposób ustalić liczbę uczniów do naliczenia subwencji oświatowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

W jaki sposób ustalić plan nauczania w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Z jakim dniem należy rozwiązać umowę o pracę na zastępstwo zawartą z nauczycielem?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy ból przy zakładaniu podręcznego plecaka na ramię to wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2020 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy do zachowania terminów z przepisów o wyrobach medycznych wystarczające jest nadanie pisma listem poleconym?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2020 r., Urbaniak Monika | Aktualne

Czy firma zajmująca się sprzedażą komputerów może korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy gmina może w umowie dzierżawy dokonać zapisu, iż czynsz dzierżawny jest płacony w np. dwóch ratach?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2020 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy istnieje podstawa prawna dla odbierania od pacjenta w przychodni danych epidemiologicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2020 r., Tymiński Radosław | Aktualne

Czy jest możliwość kompensaty środków trwałych w gminnym zakładzie komunalnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2020 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy jest możliwość wydłużenia pracownikowi pracy zdalnej na dowolny okres bez względu na przepisy specustawy koronawirusowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Czy konsultacje dla klas VIII w związku z pandemią koronawirusa powinny być zapłacone osobno?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2020 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy koszty usługi celnej należy potraktować jako odrębną usługę?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2020 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy można odliczyć 100% VAT od faktury dotyczącej przygotowania cesji umowy leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy można wypłacić dywidendę z zysków lat ubiegłych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2020 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy można zawrzeć z nauczycielem mianowanym umowę o pracę na okres trzech lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy nagranie może być powodem do zwolnienia dyscyplinarnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy nauczyciel może wprowadzić zmiany w planie rozwoju zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2020 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Czy nauczycielowi, który nabył prawo do świadczenia kompensacyjnego można wypłacić nagrodę jubileuszową?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy obecny dzierżawca ma prawo pierwokupu gruntu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2020 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy organ powinien żądać decyzji o warunkach zabudowy, przy wniosku o pozwolenie na dokończenie budowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2020 r., Mackiewicz Marta | Nieaktualne

Czy ośrodek pomocy społecznej może opłacać pobyt w prywatnym DPS jeżeli nie skierował tam osoby?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy otrzymana, w ramach wynagrodzenia, kryptowaluta będzie stanowiła koszt przy jej sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy pobór można uznać za pobór zwrotny?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2020 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy podatnik ma obowiązek rozliczania każdej transakcji importu towarów według zasad uproszczonych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2020 r., Kowalski Artur | Nieaktualne