Jakie składki opłaca kobieta prowadząca JDG w trakcie przebywania na urlopie macierzyńskim?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 21 czerwca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba prowadząca działalność gospodarczą jest również zatrudniona na umowę o pracę, w wynagrodzeniem przekraczającym minimalne wynagrodzenie (od czerwca 2023 r. w wysokości 4275,00 zł). W związku z tym z działalności opłaca tylko ubezpieczenie zdrowotne. W listopadzie 2023 r. urodzi i przejdzie w ramach umowy o pracę na urlop macierzyński.

Czy w czasie pobierania urlopu macierzyńskiego, gdyby prowadziła działalność gospodarczą, ma nadal podstawę zwolnienia z opłacania składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy z działalności?

Czy ma znaczenie, czy będzie pobierała zasiłek w równej wysokości, czy też 100% + 60%?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX