Questions and answers

W jaki sposób obliczyć ekwiwalent za urlop nauczyciela placówki feryjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

W jaki sposób prawidłowo wyliczyć ekwiwalent za urlop w szkole feryjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć naukę zdalną realizowaną równolegle z pracą stacjonarną przez nauczyciela przedszkola?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

W jaki sposób ująć w księgach rachunkowych inwentaryzację przeprowadzoną w trakcie roku obrotowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

W której pozycji deklaracji VAT-7 wykazać podatek VAT od przekazanych kontrahentom prezentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Z jaką datą należy wprowadzić zmiany organizacyjne w aneksie do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Co zrobić w sytuacji, jeśli terminy wyznaczone w decyzji wypadały w okresie epidemii i zostały zwieszone?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2020 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy darowizna na rzecz prywatnej firmy podlega odliczeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2020 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy dla nowego pracownika można przedstawić grafik pracy pierwszego dnia bez zachowania terminu siedmiu dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2020 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Czy ekspertyzę może samodzielnie opracować podmiot zainteresowany wydobyciem odpadów ze zwałowiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2020 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne

Czy faktury korygujące do faktur uproszczonych należy wykazywać w ewidencji VAT i nowym pliku JPK_VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy główny księgowy banku spółdzielczego może być jednocześnie jego członkiem zarządu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2020 r., Obzejta Łukasz | Nieaktualne

Czy jednostka może na podstawie operatu szacunkowego zaktualizować wartość rzeczowych środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2020 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy matce dziecka można przed porodem udzielić urlopu okolicznościowego z tytułu urodzenia dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2020 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy mogę w maju złożyć wniosek o postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą za marzec?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2020 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Czy można wystąpić o WIS w sprawie potwierdzenia stosowania oznaczeń GTU?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czym powinien kierować się dyrektor szkoły przy zatrudnieniu nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy odbiór towaru z puntu odbioru w Polsce kwalifikuje dostawę jako dostawę krajową?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup udziałów w spółce cywilnej stanowią koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2020 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy organ powinien wymagać projektów wewnętrznych instalacji w zakresie nadbudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2020 r., Prochera Witold | Nieaktualne

Czy podatek od nieruchomości poniesiony przed rozpoczęciem najmu podlega ujęciu w kosztach?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2020 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy porozumieniem zmieniającym można skrócić okres trwania umowy o pracę zawartej na czas określony?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy powołanie na stanowisko dyrektora gminnej biblioteki publicznej wymaga przeprowadzenia konkursu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy pracownica może zrezygnować z części udzielonego urlopu rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy pracownikowi zatrudnionemu do 30 czerwca przysługuje dzień wolny w zamian za święto przypadające w sobotę 15 sierpnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy sprzedaż nieruchomości i usługi pośrednictwa podlegają VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy sprzedaż usług informatycznych do kontrahenta z wyspy Jersey podlega dokumentacji cen transferowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2020 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy sprzedaż zabudowanej działki podlega VAT, jeśli nabyto własność do gruntu w wyniku komunalizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy szkoła mistrzostwa sportowego może od 25 maja rozpocząć zajęcia sportowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2020 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Czy usługa wpłaty za pośrednictwem wrzutni i usługi rozmieniania banknotów podlegają VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2020 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy uwagi do zgłoszenia winny być usunięte przez organ nadzoru budowlanego czy straż pożarną?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2020 r., Prochera Witold | Aktualne

Czy w czasie przestoju pracownikom przysługuje dodatek specjalny?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy w informacji IFT-2R należy wykazać także opłatę serwisową związaną z leasingiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne