Questions and answers

Czy wykazujemy osobę niebędącą nauczycielem w sprawozdaniu płacowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Kiedy zamówienie może być udzielone lekarzowi bez potrzeby przeprowadzania konkursu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Baranowska Agata | Aktualne

Czy można kapitalizować naliczane odsetki od zaległości w zapłacie za fakturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Błaszko Adam | Aktualne

Czy darowizna leków może być przekazana na rzecz każdego podmiotu leczniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Który artykuł nowego PZP zastąpi od 1.01.2021 r. dotychczasowy art. 4 pkt 6 PZP?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Szczęsny Daniel | Aktualne

W jaki sposób ustalić wysokość wynagrodzenia za dni opieki nad dzieckiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

W jaki sposób ustalić dodatek stażowy dyrektorowi szkoły publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Jaką datę wykonania powinna mieć umowa, aby można było skorzystać z mechanizmu wydatków niewygasających?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Co gmina może zrobić aby uzyskać swoje należności od dłużnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Błaszko Adam | Aktualne

Czy wysokość schodka zamontowanego przy maszynie powinna być zależna od wagi pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Majer Roman | Aktualne

Jak wpisać do umowy informację o wynagrodzeniu, żeby nie trzeba było jej co roku aneksować?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy rozszerzenie działalności o przetwarzanie odpadów wymaga uzyskania nowej decyzji środowiskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne

Jaką dietę z tytułu podróży służbowych można zapisać w regulaminie wynagradzania?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak zaksięgować kwotę zaległego podatku i odsetek?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy nauczycielowi zatrudnionemu w szkole należy się dodatkowe wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy organ powinien żądać uzgodnienia PPOŻ i sanitarnej projektu budowy wiaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Prochera Witold | Nieaktualne

Czy wyliczając podstawę dodatkowego wynagrodzenia rocznego uwzględnia się wynagrodzenie za dni opieki nad dzieckiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Komu należy przekazywać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przeznaczony do celów wojskowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy można wezwać ucznia do szkoły celem odpytania go przez nauczyciela podczas zdalnego nauczania?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy instytut innowacji przemysłu mleczarskiego ma charakter instalacji w rozumieniu p.o.ś.?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy posiadając pozwolenie na przetwarzanie odpadów można wytworzyć odpad do 5000 Mg bez pozwolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy wymiar urlopu wypoczynkowego ulega obniżeniu o okres odbywania ćwiczeń wojskowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

W jaki sposób należy wystornować fakturę błędnie wpisaną ze złym numerem?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy do limitu kasy fiskalnej wliczamy jedynie przychody ze sklepu spożywczego czy również ze sprzedaży wysyłkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy pracodawca przestając płacić pensję pracownikowi, z mocy prawa staje się zadłużony wobec US?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy źródłem zapłonu w strefie zagrożenia wybuchem może być elektryzująca się odzież?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy oświetlenie ewakuacyjne podlega przeglądom tak samo jak urządzenia przeciwpożarowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy można "mieszać" kody odpadów płynnych innych niż niebezpieczne używając jednego środka transportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jak należy zmienić omyłkowo przyjętą nazwę szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy wspólnicy spółek komandytowych będą mogli odliczać składki ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy podkładki ocynkowane i podkładki powiększone FI 6 powinny być oznaczane kodem GTU?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Kto ma podpisać zaświadczenie pracownikowi szkoły dotyczące jego wynagrodzeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jak zakwalifikować zakład produkujący sery topione oraz twarogowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Gall Marek | Aktualne

Kiedy powinno być wypłacone wynagrodzenie nauczyciela odchodzącego w połowie miesiąca?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak skorzystać z zaniechania poboru podatku od szczepionek na grypę?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne