Questions and answers

Czy prowadzenie szkoleń z zakresu kosmetyki nie wykluczą podatnika z ryczałtu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2020 r., Kica Jolanta | Aktualne

Czy starosta jest organem uprawnionym do wydania decyzji pozwolenia na budowę przepustu na terenie zakładu górniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2020 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy udostępnianie praw do szkolenia upublicznianego w formie filmu, można opodatkować ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2020 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Czy w obecnym stanie prawnym deweloper ma obowiązek zgłaszania do US każdego rachunku powierniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy zmiana zagospodarowania pozwolenia na budowę jest możliwa przez włączenie dodatkowej działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Jak dokonać zmiany numeru działki, gdy budowa jest zakończona?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2020 r., Słomka Kinga | Aktualne

Jakiej stawce VAT podlega sprzedaż odpadów rybnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jakie skutki w VAT ma zgłoszenie upadłości w trakcie okresu rozliczeniowego nabywcy dla świadczącego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jaki organ wydawał pozwolenia na budowę dla Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w latach 1974-1986?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2020 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Jak lekarz powinien zaksięgować w PKPiR fakturę za doktorat, która została wystawiona na osobę fizyczną bez NIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak nadać numer drogi starodrożom?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Jak rozliczyć fakturę za odnowienie certyfikatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2020 r., Kłos Piotr | Aktualne

Komu z rodziców należy przyznać świadczenie dobry start, gdy władza rodzicielska powierzona jest obojgu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2020 r., Sabuda Anna | Aktualne

Kto powinien wyrazić zgodę na zaprojektowanie i wykonanie oraz na zajęcie terenu: gmina czy zarządca trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2020 r., Suchy Jonasz | Aktualne

W której kolumnie PKPiR należy księgować faktury za sprzedaż prasy w ramach umowy kolportażu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Co robić gdy starosta odmówił udzielenia mikropożyczki pomimo posiadania statusu mikroprzedsiębiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2020 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy dodatek za pracę zdalną należy wprowadzić aneksem do umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2020 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Czy importer ma prawo do odliczenia podatku z tytułu importu towarów, gdy dostawa była dokonywana na warunkach DDP?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy klub sportowy, wpisany do KRS, może być jednocześnie wpisany do ewidencji prowadzonej przez starostę?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy koordynatorem do spraw dostępności może być ta sama osoba, która pełni funkcję IOD w danej placówce?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2020 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Czy można zastosować stawkę 0% VAT do sprzedaży samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy można zwolnić pracownika z okresowych badań profilaktycznych, jeśli wykonał je we własnym zakresie?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy należy zobowiązać wnioskodawcę do przedłożenia oryginału zaświadczenia lekarskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy nauczyciel nawiązując stosunek pracy w innej szkole musi przedstawić nowe zaświadczenie o niekaralności?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2020 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy nauczycielowi w przedszkolu, który prowadzi grupę łączoną przysługuje dodatek za trudne warunki pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2020 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy nauczyciel w szkole podstawowej musi posiadać orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy odszkodowanie za spalony budynek socjalny będzie w kwocie brutto czy netto?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy odszkodowanie z zagranicy jest dochodem z roku bazowego do zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy pilarkę łańcuchową spalinową można używać na ternie zakładu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT, jeśli rozliczy podatek należny z tytułu WNT po kilku latach?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2020 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy pozostawione w punkcie serwisowym urządzenie jest traktowane jak wytworzony odpad przez punkt serwisowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy pracodawca może wypłacić odprawę pośmiertną wyższą niż kodeksowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy sama naczepa musi trafić do stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy sprawozdanie w imieniu spółki wprowadza organizacja odzysku?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne