Questions and answers

Czy menedżer jest podmiotem powiązanym ze spółką?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy mieszanina sklasyfikowana jako Aquatic Chronic 3, H412 stanowiąca odpad jest odpadem niebezpiecznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2020 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy można skierować bezdomnych do innego schroniska niż to, w którym przebywają od lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2020 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy można zawiesić wypłaty świadczeń urlopowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy można zlikwidować przedszkole przed planowanym terminem?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2020 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czym się różni odzysk od recyklingu odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2020 r., Kościuk Agata | Aktualne

Czy opisany sposób wyrażenia zgody na udostępnienie danych jest prawidłowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2020 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy OPS winien podjąć kroki w sprawie zwrotu zasiłku okresowego jako świadczenia nienależnie pobranego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2020 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy osoba zwolniona z obowiązku odbywania stażu urzędniczego musi zdawać egzamin, którym kończy się ten staż?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy piwo bezalkoholowe i szampan bezalkoholowy podlegają oznaczeniu kodem GTU_01?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy pracodawca może wypłacić wynagrodzenie rodzicom pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy pracodawca może zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego żonę pracownika, która miała przedłużoną umowę do dnia porodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy projekt montażu prefabrykowanej toalety będzie wymagał projektanta z uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2020 r., Smarż Joanna | Aktualne

Czy samorządowa instytucja kultury może rozliczyć dotację podmiotową kosztami amortyzacji sukcesywnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2020 r., Lachiewicz Wojciech | Aktualne

Czy sprzedaż nieruchomości prywatnej, wykorzystywanej do działalności gospodarczej, będzie podlegała opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy syn mieszkańca DPS ma obowiązek uiścić opłatę za pobyt zmarłego ojca w DPS za okres jego przebywania w placówce?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2020 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy transakcję sprzedaży bonu trzeba zafiskalizować w momencie sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2020 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy uczeń może zdawać maturę z języka, którego naukę rozpoczął w klasie siódmej szkoły podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy udostępnianie innemu podmiotowi nazw podmiotów będących klientami wymaga podpisania umowy powierzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2020 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Czy usługi konsultingowe są objęte obowiązkowym split payment i czy w nowym JPK należy je oznaczyć kodem GTU 12?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy usługi wynajmu części powierzchni nieruchomości należy oznaczać kodem GTU_12?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2020 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy wcześniejsza płatność przyspiesza powstanie obowiązku podatkowego w WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy w niżej opisanej sytuacji powinna zostać zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2020 r., Warkoczyński Mariusz | Aktualne

Czy w przypadku odzieży roboczej są jakieś limity kwot co do otrzymywanej odzieży i okresu otrzymywania?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy w roku 2021 będzie można wywozić odpady złomu do Wielkiej Brytanii na aneksie VII?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2020 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy w samorządowym centrum oświaty powinien być wyznaczony koordynator do spraw dostępności?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy w sytuacji zmiany wychowawstwa między nauczycielami dyrektor szkoły powinien zrobić aneks do arkusza organizacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy wynagrodzenie komplementariusza należy wykazać z kodem GTU_12 na deklaracji JPK_V7?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy wynagrodzenie płatne z tytułu powołania może być wypłacane zaliczkowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2020 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy wystawiając rachunek do umowy zlecenia, należy uwzględnić sumę potracenia komorniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy w związku z nowym JPK- VAT trzeba księgować każdą fakturę z oznaczeniem FP?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy zdezaktualizowane podręczniki, których nie używa szkoła można przekazać na działalność misyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2020 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy zgoda na udostępnienie danych może być połączona ze zgodą na przetwarzanie danych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2020 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Czy z punktu widzenia JPK_VAT7 firmy wymienione w pytaniu są podmiotami powiązanymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Do jakiego rodzaju odpadu należy zaliczyć stłuczkę szklaną pochodzącą ze zużytych luster?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2020 r., Nieć Anna | Aktualne

Do jakiej kategorii odpadów należy zakwalifikować odpady niebezpieczne - filtry olejowe z samochodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2020 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne

Ile dni urlopu uzupełniającego należy się nauczycielce placówki feryjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Ile godzin opieki pracownicy przysługuje do wykorzystania, przyjmując zasadę proporcjonalności do etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2020 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Ile urlopu przysługuje pielęgniarce?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2020 r., Kałuża Małgorzata | Aktualne

Ile urlopu przysługuje pracownikowi w przypadku równoległego zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jaka odpowiedzialność leży po stronie przedsiębiorcy, który zatrudnia na nieodpłatny staż bądź umowę absolwencką?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jaka powinna być wskazana podstawa zwolnienia dyrektora szkoły w świadectwie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinna posiadać kadra prowadząca szkolenia z obsługi urządzeń transportu bliskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jakie są przesłanki do wykonania testu na utratę wartości towarów handlowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jakie symbole klasyfikacyjne należy nadawać dokumentom wytworzonym przez koordynatora do spraw dostępności?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2020 r., Wilk Jakub | Aktualne