Questions and answers

Czy wykazując paragon z NIP nabywcy w nowym pliku JPK konieczne będzie podawanie kodu FP?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy wykonanie skarpy od strony sąsiednich działek wymaga uznania ich właścicieli za strony postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2020 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne po ustaniu zatrudnienia wlicza się do dodatku stażowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy zrealizowane praktyki w toku studiów podyplomowych, można uznać za spełnienie obowiązku odbycia szkolenia branżowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy z wydatku na torbę na laptopa i dokumenty dla pracownika można odliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2020 r., Kłos Piotr | Aktualne

Do jakiego typu baterii zaklasyfikować baterie stosowane w stacji ładowania pojazdów elektrycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jaka zachodzi relacja pomiędzy szkołą a administratorem danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Jakie dane powinna zawierać refaktura usługi dostarczenia dokumentów do Kolumbii?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2020 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jakie dokumenty wraz z zawiadomieniem ma przedłożyć inwestor?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2020 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Jakiego typu szkoły mogą prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2020 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jakie konsekwencje wynikają z błędnego zaksięgowania i wykazania dopłat zwrotnych do kapitału?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jakie krzesła należy zapewnić pracownikom na hali zgrzewarek punktowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Jakie warunki powinna spełniać osoba niepełnoletnia, aby móc uczyć się w szkole dla dorosłych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2020 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jaki okres powinno obejmować sporządzane sprawozdanie finansowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2020 r., Błaszko Adam | Aktualne

Jak należy ująć fakturę z datą wykonania usługi 31.07.2020 r. i datą wystawienia 13.08.2020 r. na gruncie podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak należy zaksięgować częściowe umorzenie składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak należy zaksięgować kwotę pobraną przez udziałowca?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak należy zaksięgować otrzymaną decyzję z sanepidu za czynności kontrolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak należy zaksięgować wydatki na wykonanie nowego chodnika, parkingu oraz ogrodzenia placu zabaw?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak sformułować klauzulę informacyjną dla pacjenta w przypadku świadczenia usług medycznych na odległość?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2020 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Nieaktualne

Jak traktować wniosek złożony w formie maila bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2020 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Jak ująć w ewidencji VAT zakup towarów oraz wydatki dotyczące kosztów towarzyszących importowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Kiedy należy wyrównać dodatek stażowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Na jakich zasadach opłacać składki ZUS po odwieszeniu działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Na jaki rodzaj zajęć należy przeznaczyć godziny do dyspozycji dyrektora?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Pod jakimi warunkami można uzyskać decyzję na użytkowanie malarni proszkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2020 r., Milczarek Kamila | Nieaktualne

W jaki sposób uchylić decyzję o nienależnie pobranych świadczeniach rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2020 r., Tyra Bożena | Aktualne

W jaki sposób udzielać 5-minutowych przerw od pracy przy komputerze?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

W jaki sposób ustalić wynagrodzenie nauczycielowi przechodzącemu na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

W jaki sposób wskazać okres, na jaki jest zawierana umowa w celu zastępstwa nieobecnego w pracy nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2020 r., Pater Łukasz | Aktualne

W jaki sposób wyliczyć wynagrodzenie dla pracownika oddelegowana do pracy w związku zawodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Z jaką częstotliwością należy wykonywać pomiary stężeń benzyny na stanowisku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2020 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Z jakim dniem wygasa prawo do dodatku funkcyjnego opiekuna stażu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Co działo się z prawem użytkowania nieruchomości zajmowanej przez rodzinny ogród działkowy (ROD) przed 19.01.2014 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2020 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Co powinien zrobić organ, jeżeli część kolejnych nasadzeń nie zachowała żywotności?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2020 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy art. 87 u.o.o.ś. umożliwia zmianę decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia zrealizowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2020 r., Gall Marek | Aktualne

Czy biogazownie o mocy 0,5 MW wymagają decyzji środowiskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2020 r., Tomaszkiewicz Joanna | Aktualne

Czy do przekładniowych skrzyń biegów należy stosować kod GTU_07?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy drukarkę termiczną należy traktować jako towar z załącznika nr 15 ustawy o podatku od towarów i usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2020 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy dyrektorowi szkoły, który przestaje pełnić swoją funkcję, można udzielić zaległego urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2020 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy gmina ma obowiązek podawania wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy IOD musi odpowiadać osobie, która podała imię i nazwisko, ale pyta wyłącznie o interpretację przepisów?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2020 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Czy kwotę do naliczenia 5% odpisu z ZFŚS na emerytów i rencistów nauczycieli należ policzyć z przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy można aneksem przedłużyć umowę o pracę, która jeszcze się nie skończyła?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne