Questions and answers

Co w przypadku, gdy wartość wyliczona na podstawie art. 28 ust. 2 u.o.g.r.l. jest ujemna?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Oziemska Sara | Aktualne

Jak traktować wydatki na zorganizowanie sprzedaży premiowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak zaewidencjonować refakturowane usługi przygotowywania i zagospodarowania odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Za jakie okresy pracownicy przysługuje urlop wypoczynkowy po zakończeniu urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy nauczycielowi należy się ekwiwalent za urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Pater Łukasz | Aktualne

Z kim negocjować cenę wykupu działki, jeśli jeden z właścicieli nie żyje?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Słomka Kinga | Aktualne

Czy ryczałtowiec może uwzględnić różnice remanentowe z poprzedniego roku w 2021 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Od którego dnia i miesiąca można przyznać dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną na podstawie ustawy COVID-19?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy nauczycielom przedszkola nalicza się średnią feryjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Za którego pracownika powinien pracować kolejny pracownik zatrudniony na zastępstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Fota Magdalena | Aktualne

W jaki sposób należy ewidencjonować opłatę parkingową dla osób niepełnosprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Kiedy wypłacić trzynastkę pracownikowi samorządowemu przechodzącemu na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy nauczyciel przysługuje prawo do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Pater Łukasz | Aktualne

Jak zaksięgować VAT naliczony po rocznej korekcie z powodu obniżenia prewspółczynnika do odliczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jakie dodatkowe obowiązki ma pracodawca, który zatrudnia pracowników w szczególnych warunkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Na jakich zasadach można rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem młodocianym?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Czy materiał pozyskany z łagodzenia zboczy skarpy stanowi odpad?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jakich dokumentów powinien zażądać burmistrz, żeby bezsprzecznie potwierdzić kolizję inwestycji z drzewami?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Czy odpady płynne o kodzie 11 01 05* podlegają pod sprawozdanie PRTR?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy decyzja w sprawie wniosku o przyznanie pomocy została wydana w sposób prawidłowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy wynagrodzenie za staż należy traktować jako dochód utracony od 1 stycznia br.?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2021 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy Ośrodek Pomocy Społecznej przekształcając się w CUS będzie musiał zmienić NIP i REGON?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy zatrudnianie nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego jest zadaniem własnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Kiedy można wygasić decyzję o oddaniu w trwały zarząd?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy aport praw do leasingu pozbawia spółkę możliwości stosowania stawki 9%?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy projekt budowlany budowy wiaty stalowej o wymiarach 17m x 22m będzie wymagała udziału projektantów sprawdzających?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2021 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy gmina miejsca zamieszkania dziadków zobowiązana jest ponosić koszty pobytu dziecka w pieczy zastępczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Jak prawidłowo należy rozpatrzyć wnioski o świadczenie wychowawcze złożone przez matkę i ojca dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

W jaki sposób ujmować koszty związane z dzierżawą wodomierzy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy rada gminy jest właściwa do rozpatrywania listu otwartego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2021 r., Wilk Jakub | Aktualne

Czy do projektu architektoniczno-budowlanego wymagane jest dołączenie opracowań branżowych obejmujących instalacje?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2021 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może samodzielnie decydować o podwyżkach dla pracowników samorządowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak należy interpretować zapisy dotyczące szerokości zadaszenia w stacjach paliw płynnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2021 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy przy budynku gospodarczym o pow. zabudowy do 35 m2 na zgłoszenie można posadowić niezadaszony taras?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2021 r., Chojnicki Radosław | Aktualne