Questions and answers

Jakie symbole klasyfikacyjne należy nadawać dokumentom wytworzonym przez koordynatora do spraw dostępności?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2020 r., Wilk Jakub | Aktualne

Jaki kod GTU w pliku JPK_VAT należy wskazać przy sprzedaży żeli antybakteryjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak należy fakturować eksport usług badawczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak należy księgować zagadnienia z PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak należy wykazać w pozycji bilansowej uzyskane oprogramowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak należy zaksięgować przyjęcie środka trwałego do ewidencji środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak rozliczyć VAT naliczony w kontekście subwencji z PFR?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak rozliczyć VAT w przypadku zakupu auta, uznawanego za nowe, z kraju UE na fakturę VAT marża?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak spółka powinna dokumentować sprzedaż na rzecz konsumentów w nowym pliku JPK_V7M?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak ustalić dochód (usługi opiekuńcze) za miesiące lipiec i sierpień br. wskutek przyznania emerytury?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Jak ustalić maksymalną stawkę dodatku za warunki pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak ustalić wynagrodzenie za dni opieki nad dzieckiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Kiedy czas szkolenia podnoszącego kwalifikacje zawodowe pracownika podlega wliczeniu do czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Kiedy należy wyrównać wynagrodzenie do wysokości minimalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Na jakich zasadach pracownica powraca do pracy po urlopie macierzyńskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2020 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

W jakiej wysokości należy się odprawa emerytalna pracownikowi urzędu na stanowisku pomocniczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2020 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

W jakiej wysokości należy wypłacić wynagrodzenie nauczycielowi za czas kwarantanny, gdy realizował zdalne nauczanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

W jakim miesiącu należy rozpoznać sprzedaż pod względem rachunkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

W jakim miesiącu należy ująć VAT naliczony z wystawionej faktury korygującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2020 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

W jaki sposób skutecznie można rozwiązać umowę o świadczenie usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

W jaki sposób ustalić wynagrodzenie społecznych inspektorów pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2020 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

W jaki sposób wyliczyć staż pracy pracownikowi obsługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

W której części akt osobowych należy przechowywać kopie świadectw pracy od poprzednich pracodawców?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Co powinien zrobić organ, jeśli planowana lukarna będzie zacieniała połać sąsiada?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2020 r., Prochera Witold | Nieaktualne

Co powinna zawierać IBWR przy wykonywaniu posadzki przemysłowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2020 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Czy dojazd z ekokraty do garażu znajdującego się na działce spełnia wymagania par. 15 warunków technicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2020 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy dostawy preparatów biobójczych będą musiały być prezentowane w polu GTU_01?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy gmina jako 100% udziałowiec spółki może tej spółce udzielić pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2020 r., Błaszko Adam | Aktualne

Czy gmina opracowując fragmentaryczną zmianę studium powinna opracować bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2020 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy koszt postoju będący częścią usługi transportowej należy oznaczyć kodem GTU_13?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy lokalizacja urządzeń rekreacyjnych w pasie drogowym drogi publicznej wymaga odstępstwa od warunków technicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2020 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Czy można być jednocześnie profesjonalnym i nieprofesjonalnym zbierającym odpady?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy można dokonać ponownie podziału nieruchomości w przypadku, gdy już raz ta działka została wydzielona?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2020 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy można przekazać ziemię z budowy rolnikowi, który posiada działkę rolną?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy można przenieść zaległe opłaty za zajęcie pasa z wykonawcy na inwestora?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2020 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Czy można wydać pozytywną decyzję zmieniającą, jeśli budynek nie spełnia wskaźników powierzchniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2020 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Czy najem prywatny mieszkania na cele mieszkaniowe podlega zwolnieniu z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy należy wydać decyzję o ustaleniu i zwrocie nienależnie pobranego świadczenia dobry start?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2020 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy na terenie działki rolnej można magazynować materiały budowlane oraz utwardzić powierzchnię?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy OPS winien zmienić decyzję o odpłatności osoby za pobyt w DPS ze wskazaniem nowego opiekuna prawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2020 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy organ powinien żądać jednoznacznego wskazania przewodów spalinowego i wentylacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2020 r., Chruszcz Adrian | Aktualne