Pytania i odpowiedzi

Czy wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. powinien zgłosić się do ubezpieczeń społecznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2010 r., Grzelińska Joanna | Aktualne

Jak rozliczać pracę kierowców w godzinach nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2010 r., Kuba Magdalena | Aktualne

W jaki sposób potraktować ofertę niepodpisaną przez oferenta (tylko pieczątka)?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2010 r., Grodzka Eliza | Nieaktualne

Czy komornik do wykonania egzekucji musi mieć wyrok z klauzulą wykonalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2010 r., Król Arkadiusz | Nieaktualne

Co to są rozchody budżetowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2010 r., Glumińska-Pawlic Jadwiga | Aktualne

Czy przychody z najmu podatnik może uzyskiwać bez prowadzenia działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy zakup alkoholu dla podmiotów współpracujących można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2010 r., Jurek Marek | Aktualne

Komu przysługuje ustawowe zwolnienie od podatku rolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jakim terminie pracownik powinien złożyć do działu kadr/płac oświadczenie o łącznym opodatkowaniu z małżonkiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2010 r., Jastrząb Marta | Nieaktualne

Czy świadczenie pieniężne otrzymane przez byłego olimpijczyka z budżetu państwa stanowi dla tej osoby przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2010 r., Jastrząb Marta | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć zakup magnesów reklamowych z logo firmy dołączanych do pizzy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2010 r., Jastrząb Marta | Aktualne

Czy zaległe wynagrodzenia, stypendia sportowe i odsetki od zaległości podlegają opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2010 r., Jastrząb Marta | Nieaktualne

Czy faktura VAT-RR, za którą zapłacono gotówką, daje prawo do odliczenia naliczonego VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy koszty związane z przygotowaniem wniosku o dotacje mogą stanowić koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2010 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy podlega opodatkowaniu ryczałt za dojazd do pracy własnym samochodem wypłacany niepełnosprawnym przez ZPChr?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2010 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak należy przechowywać akta osobowe pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2010 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy pracę w bibliotece publicznej można zaliczyć do pedagogicznego stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2010 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy zawarcie umowy zlecenia z byłym pracownikiem jest zgodne z prawem?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2010 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Jakie skutki podatkowe i obowiązki informacyjne wywoła zmiana miejsca zamieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy można zatrudniać w obrębie jednej jednostki organizacyjnej zakładu pracy pracowników o tożsamych kompetencjach?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2010 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

W jaki sposób ująć w kosztach uzyskania przychodów nieściągalną wierzytelność?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy przysługuje nam prawo do odliczenia VAT od zakupu paliwa do samochodu Skoda Fabia z kratką?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy zakup działki na sprzedaż można wpisać w koszty podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2010 r., Nawrot Rafał Aleksander | Nieaktualne

Z jaką stawką VAT należy refakturować zapłatę wpisu sądowego dokonaną przez radcę prawnego na rzecz e-sądu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2010 r., Pajor Łukasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć prawidłowo na gruncie VAT WDT, jeśli obciążamy kontrahenta także kosztami transportu i palet?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2010 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak najkorzystniej wycofać najem z działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować sprzedaż zabudowanego gruntu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2010 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy spółka ma prawo do dokonania korekty podatku naliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2010 r., Pajor Łukasz | Nieaktualne

W którym miesiącu podatnik może dokonać odliczenia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2010 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy koszty poniesione przez spółkę w związku z zamknięciem jednego ze sklepów stanowią koszty podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2010 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Według jakiego kursu należy odprowadzić do urzędu skarbowego potrącony podatek od należności licencyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2010 r., Pioterczak Radosław | Nieaktualne

Czy nieumowne korzystanie z lokalu może być kosztem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2010 r., Jastrząb Marta | Aktualne

Czy wszystkie koszty imprezy integracyjnej dla pracowników mogę uznać za koszty działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2010 r., Jastrząb Marta | Nieaktualne

Jak należy rozumieć nowy zapis art. 22 ust. 6b u.p.d.o.f. "dzień faktury lub innego dowodu"?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy zmiana pozwolenia wodnoprawnego wymaga zgody stron?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2010 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy nauczyciel jest uprawniony do nagrody jubileuszowej w obu miejscach pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2010 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy wręczane pracownikom na święta karty zakupowe należy oskładkować?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2010 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy kwotę przekazaną przez jeden związek zawodowy drugiemu należy opodatkować podatkiem dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak zaksięgować przekazanie bonu towarowego upoważniającego do zakupu określonej kategorii usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2010 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jakie kody odpadów należy przypisać opisanym transformatorom i autotransformatorom?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2015 r., Brzezińska Alicja | Nieaktualne

Z jakich środków powinna zostać sfinansowana nagroda organu prowadzącego dla nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2010 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak rozliczyć nauczyciela, tak aby wypłacone świadczenie było adekwatne do wypracowanych poborów?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2010 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy nauczycielowi przysługuje dodatek z tytułu pracy w trudnych, uciążliwych warunkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2010 r., Kołowska Urszula | Nieaktualne

Jak zaksięgować w księgach rachunkowych koszty z tytułu jazdy prywatne samochodami służbowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2010 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne