Questions and answers

Ile urlopu przysługuje pracownikowi za miesiąc, w którym pracuje tylko 2 dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaka jest różnica między rekonstrukcją a remontem środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2010 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Jaka stawka VAT powinna być zastosowana do usług budowlanych wykonywanych na przełomie 2010 i 2011 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2010 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jaką stawkę powinien zastosować podatnik przy wystawianiu faktury za czynsz dzierżawny?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaką stawkę zastosować do dostawy dań gotowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2010 r., Pajor Łukasz | Nieaktualne

Jaki dokument powinien być wystawiony na rolnika, który zarejestrował się jako podatnik VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie są zasady rozliczania faktur zakupowych korygujących zmniejszających podstawę pierwotnej faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru z holenderskiego oddziału producenta z Włoch?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2010 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak zaksięgować komornicze umorzenie należności?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2010 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jak zaksięgować wprowadzenie środka trwałego sfinansowanego w części z dotacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2010 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Kiedy należy rozpoznać i wykazać w deklaracji VAT-7 import usługi reklamy w Internecie?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kiedy podatnik, będący przedsiębiorcą może starać się o zasiłek rodzinny?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2010 r., Culepa Michał | Nieaktualne

Kto powinien złożyć podpis pod deklaracją CIT-6R?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2010 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

W jakiej wysokości należy zapłacić podatek dochodowy od sprzedaży działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2010 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

W jakiej wysokości należy złożyć korektę VAT w związku ze sprzedażą samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2010 r., Siennicki Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób obliczyć prawdopodobieństwo wypłaty świadczeń emerytalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2010 r., Michalak Marcin | Aktualne

W jaki sposób opodatkować przychód osiągnięty w związku z wykonywaniem usług menedżerskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Z jaką stawką VAT należy dokonać sprzedaży domku letniskowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Co należy rozumieć pod pojęciem usługi handlu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2010 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Czy brak prądu w zakładzie pracy uzasadnia wypłatę dla pracowników wynagrodzenia przestojowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2010 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy działalność w zakresie szkoleń fotograficznych może być w 2011 opodatkowana ryczałtem ewidencjonowanym?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy koszty kolacji, w trakcie której pracownicy mogą się spotkać z klientami, są kosztami podatkowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2010 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy można uznać za koszt uzyskania przychodu zakup odśnieżarki parkingu dla klientów?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kwotę netto zredukowanych w wyniku układu należności?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy rozwiązanie stosunku pracy w trybie art. 23(1) § 4 kodeksu pracy uprawnia pracownika do nabycia odprawy pieniężnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2010 r., Latos - Miłkowska Monika | Nieaktualne

Czy sprzedaż udziału we własności nieruchomości podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy stanowi koszt uzyskania przychodu wydatek poniesiony na ubezpieczenie nieruchomości od pożaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy stosunek pracy może przekształcić się w stosunek pracy z powołania?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2010 r., Culepa Michał | Aktualne

Czy umowa użyczenia programu komputerowego wywołuje skutki w podatku dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2010 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy w związku z zakupem samochodu, będącego nagrodą w loterii, podatnik może odliczyć cały VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2010 r., Siennicki Tomasz | Nieaktualne

Czy zapłata czynszu przed oddaniem lokalu do użytkowania będzie przychodem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2010 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Jaki wymiar urlopu należy uwzględnić wyliczając ekwiwalent za urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2010 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Jak należy poprawnie naliczyć bonifikatę pod kątem podatku dochodowego od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak prawidłowo wyliczyć zakładowy staż pracy pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2010 r., Latos - Miłkowska Monika | Nieaktualne

Jak rozliczyć fakturę za hotel pracownika, który wyjechał na delegację zagraniczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2010 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Jak rozliczyć koszty związane z nabyciem samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2010 r., Wowra Jarosław | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy dla usług świadczonych przez biuro rachunkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2010 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

W jakiej pozycji deklaracji VAT podatnik powinien wykazać zakup infrazonu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2010 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób można umorzyć z urzędu należności o charakterze cywilnoprawnym wobec osoby nieznanej z miejsca pobytu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2010 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Nieaktualne

W jaki sposób pracownik winien usprawiedliwić nieobecność w pracy spowodowaną wyjazdem do sanatorium?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2010 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób prawidłowo wypełnić deklaracje rozliczeniowe ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2010 r., Kozłowska Małgorzata | Aktualne

Z kim powinienem negocjować teraz spłatę zadłużenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2010 r., Król Arkadiusz | Aktualne

Czy dopuszczalne jest uśrednianie ceny towarów przyjmowanych na magazyn?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2010 r., Gawron Jacek | Aktualne

Czy istnieją jakieś obowiązki związane z dokonaniem zmiany roku podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2010 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy można dokonać potrącenia komorniczego z bonów i zapomogi wypłacanych z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2010 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy można przenieść zezwolenie na zbieranie odpadów z jednej firmy na drugą jeżeli pierwsza zawiesiła działalność?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2010 r., Brzezińska Alicja | Nieaktualne

Czy można zwolnić pracownika obsługi po wykorzystaniu 182 dni okresu zasiłkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2010 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy posiłki regeneracyjne zwiększają nakłady środków trwałych w budowie?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2010 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne