Jaki jest właściwy organ do zmiany koncesji na wydobycie kopaliny po zwiększeniu obszaru i zasobów złoża w dodatku do dokumentacji?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Cybulska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 21 listopada 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Złoże A w roku 2012 zostało udokumentowane na powierzchni 1,89 ha, w związku z czym starosta w tym samym roku wydał decyzję koncesyjną z terminem ważności do roku 2022. Dla złoża A w roku 2015 został zatwierdzony przez marszałka dodatek nr 1 do dokumentacji. Dodatkiem tym marszałek powiększył obszar złoża do 3,25 ha i zwiększył zasoby bilansowe złoża. W roku 2017 został opracowany dla złoża A dodatek nr 2 do dokumentacji, w którym ustalono nowe granice złoża, tj. 1,9 ha po uwzględnieniu częściowej eksploatacji złoża na podstawie posiadanej ww. koncesji. Na podstawie dodatku nr 2 inwestor wystąpił do starosty o zmianę posiadanej decyzji koncesyjnej.

Jaki jest właściwy organ do zmiany decyzji: starosta czy marszałek?

Czy, zmieniając decyzję, należy brać pod uwagę udokumentowane złoże na obszarze już wcześniej wyeksploatowanym łącznie z obszarem złoża określonym w dodatku nr 2, co w tym przypadku przekroczy 2 ha?

Czy w takim przypadku inwestor może wystąpić o wygaszenie posiadanej koncesji i wydanie nowej na obszarze dopiero planowej eksploatacji, czyli zatwierdzonej dodatkiem nr 2?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access