Czy usługi świadczone przez lekarzy (prelegentów) korzystają ze zwolnienia z VAT?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Andrzejowicz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 21 listopada 2017 r.

PYTANIE

Spółka świadczy dla swoich Klientów usługę główną, zwolnioną z VAT: usługi szkoleniowe (objęte procedurą punktowaną przez Izbę Lekarską). W tym zakresie podstawę zwolnienia stanowi art. 43. ust. 1 pkt 29 lit a u.p.t.u. (zwolnienie przedmiotowe). Spółka w zakresie świadczenia tych usług korzysta z pomocy lekarzy (prelegentów), którzy pomagają w kursie, tj. merytorycznie go wspierają. Lekarze prowadzą odrębne indywidualne praktyki lekarskie i w tym zakresie wystawiają dla spółki faktury VAT. Mamy więc do czynienia z pomocniczą, wspierającą usługą, która wchodzi w skład usługi kompleksowej dla klientów (kursantów). Wobec tego:

a) czy faktury wystawione przez ww. lekarzy również korzystają ze zwolnienie z VAT?

b) na jakiej podstawie?

c) jak opisać taką usługę na fakturze?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access