Czy wydzierżawiający może odliczyć VAT od zakupu urządzeń i czy ma naliczyć podatek należny z tytułu przekazania ich dzierżawcy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pogoński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 21 listopada 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba prawna A zawarła z inną osobą prawną B umowę współpracy. W związku z zawartą umową, Spółka A musi przekazać urządzenia, które w momencie przekazania staną się własnością dzierżawcy - Spółki B. Wydzierżawiający będzie osiągał przychody z tytułu umowy, a przekazane urządzenia traktuje jako koszty kontraktu (jest to warunek umowy).

Jak potraktować przekazanie urządzeń dzierżawcy?

Czy wydzierżawiający może odliczyć VAT z tytułu zakupu urządzeń i czy musi naliczyć podatek w związku z ich nieodpłatnym przekazaniem?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access