Questions and answers

Czy mogę skorzystać z możliwości jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, skoro jestem małym podatnikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy pojawią się obciążenia w podatku dochodowym dla wspólników z tytułu wniesienia wkładu do spółki jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy pracownik uzyskuje przychód podatkowy, jeżeli otrzymuje zakwaterowanie na koszt pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy udostępnianie kserokopii dokumentacji medycznej pacjentom jest usługą, która podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2011 r., Witczak Radosław | Nieaktualne

Czy używanie samochodu i telefonu służbowego do celów prywatnych podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy wartość darowizny można odliczyć od dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy właściwe jest księgowanie zwrotu kosztów przejazdu z paragrafu 303?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2011 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Czy w przypadku gdy w danym miesiącu będą dwie wypłaty po 122 zł, należy potrącać koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Gdzie zapłacą podatek dochodowy pracownicy oddelegowani do pracy w Norwegii?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaką stawkę podatku należy zastosować do umowy o dzieło na prawach autorskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie są skutki podatkowe wniesienia aportu do spółki osobowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jakie zobowiązania podatkowe niesie ze sobą hodowla królików?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak należy liczyć 3-letni limit pomocy de minimis, jeśli działalność poszerzono o usługi transportowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak przeksięgować fakturę kosztową z jednej inwestycji w drugą?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2011 r., Gawron Jacek | Nieaktualne

Jak rozliczyć podatkowo zwrot udziałów pieniężnych ze spółki z o.o. w związku z likwidacją spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2011 r., Gos Waldemar | Nieaktualne

Jak rozliczyć wynagrodzenie dla sędziego za organizację jednodniowego turnieju brydżowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak wyliczyć rachunek do umowy zlecenia na kwotę 50 zł brutto?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak zakwalifikować fakturę wystawioną przez hotel, której treść jest określona jako organizacja szkolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2011 r., Skrzypska Dorota | Nieaktualne

W jakie koszty zespołu 4 i 5 należy zaksięgować koszty utrzymania zieleni przed firmą?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2011 r., Rodziewicz Ewa | Nieaktualne

W jakim momencie mogę zaliczyć w koszty VAT od nie zapłaconych faktur?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób określić w umowie o pracę miejsce wykonywania pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2011 r., Rycak Magdalena | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć umowę zlecenia zawartą z niepracownikiem na kwotę 100 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy kwota odpisu aktualizującego stanowi koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2010 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy nota księgowa z karą umowną stanowi koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2010 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy od przychodów z tytułu dzierżawy samochodu można odliczyć comiesięczne odpisy amortyzacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2010 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy podatnik prawidłowo ewidencjonuje na kasie fiskalnej usługi medyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2010 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy pomoc de minimis stanowi u podatnika przychód z działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie obowiązki podatkowe niesie za sobą umowa użyczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2010 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jaki jest maksymalny okres na składanie przez osoby prawne korekt deklaracji?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak należy opodatkować przychody rezydenta Malezji uzyskane w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2010 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak należy rozliczać po 1 stycznia 2011 r. VAT od nabycia samochodów i paliwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2010 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Jak prawidłowo należy obliczać diety za podróż zagraniczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2010 r., Nawrot Rafał Aleksander | Nieaktualne

Jak prawidłowo zakończyć postępowanie rozgraniczeniowe bez konieczności ponawiania rozprawy granicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2010 r., Gawroński Tomasz | Aktualne

Co oznaczają litery ex przy symbolu 37 PKWiU 2008 w ustawie o VAT, w wersji obowiązującej od 1 stycznia 2011 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2010 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy firma powinna wystawić notę obciążeniową za polisę firmie ubezpieczeniowej w związku z jej zaniedbaniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2010 r., Pawliszyn Piotr | Aktualne

Czy kwota dofinansowania otrzymana z EFRR powinna zostać opodatkowana VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy niewykorzystana na remont kwota musi być opodatkowana podatkiem dochodowym osób prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy odpoczynek tygodniowy liczony jest od momentu zakończenia pracy w danym dniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2010 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy pobieranie składek członkowskich przez izbę gospodarczą podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2010 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy podatnik prawidłowo dokonuje przeliczania walut obcych na fakturach VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2010 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Czy podatnik prawidłowo zastosował metodę liczenia "w stu"?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2010 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy świadcząc usługi doradztwa, podatnik może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2010 r., Kłos Piotr | Aktualne

Ile urlopu przysługuje pracownikowi w przypadku zmiany wymiaru etatu i urlopu w ciągu roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2010 r., Szalak Michał | Aktualne