Pytania i odpowiedzi

W jaki sposób rozliczyć w VAT dostawę wykonaną w wolnego obszaru celnego na rzecz polskich firm?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2012 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy zasady określone w polityce rachunkowości mogą decydować o momencie powstania przychodu podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2012 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Ilu uczniów przypada na jednego opiekuna na wycieczce rowerowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2012 r., Drogosz Małgorzata | Aktualne

Czy stanowi koszt uzyskania przychodu wydatek na artykuły spożywcze zakupione dla pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie stawki amortyzacyjne należy zastosować dla parkingu, ogrodzenia, wiaty oraz wodociągu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2017 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy dochodzi do importu usług w przypadku nabycia w Anglii usługi pośrednictwa finansowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy z tytułu sprzedaży przekazanego na potrzeby osobiste samochodu należy wystawić fakturę VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować przy świadczeniu usługi rolniczej - orki?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować usługę transportową na trasie Niemcy-Rosja dla kontrahenta z Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Jak zaksięgować w sp. z o.o. wartość aportu nieobjętą ewidencją w spółce cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

W jaki sposób dokonać częściowej likwidacji środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2012 r., Michalska Iwona | Aktualne

Czy na koniec roku powinnam dokonać zmniejszenia kwoty odpisu na koncie ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2012 r., Michalska Iwona | Aktualne

W jaki sposób należy ująć przychód z dzierżawy gruntów w księgach rachunkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2012 r., Pepol Marek | Aktualne

W jaki sposób wycenić transakcję opcyjną na dzień bilansowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2012 r., Pepol Marek | Aktualne

W jaki sposób PINB powinien zakończyć postępowanie, jeśli przekazuje sprawę do innego, właściwego organu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2012 r., Gawroński Tomasz | Nieaktualne

Czy radny miejski może uczestniczyć w czynnościach kontrolnych PINB?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2012 r., Czepiel Maciej | Aktualne

W jaki sposób ustalić prawo do wynagrodzenia urlopowego w przypadku przejęcia zakładu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracodawca może w regulaminie wynagradzania określić kilka różnych stawek "kilometrówki"?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy aby uzyskać prawo do nagrody jubileuszowej niezbędne jest zachowanie ciągłości zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2012 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy pracownikowi, któremu pracodawca dofinansował studia, należy udzielić urlopu szkoleniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2012 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy można usytuować pralkę w odległości mniejszej niż 60 cm od umywalki i wanny?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2012 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Czy służebność przejazdu zagwarantowana w akcie notarialnym daje prawo dysponowania działką drogową na cele budowlane?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2012 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Kiedy dochodzi do naruszenia doby pracowniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2012 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy istnieje norma zharmonizowana dopuszczalnego obciążenia i bezpiecznego użytkowania dla szelek?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2012 r., Majer Roman | Aktualne

Jaką szerokość pasa jezdni należy wydzielić podczas prac dźwigowych na drodze?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2012 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Jaki wiek emerytalny będzie obowiązywał kobietę urodzoną w 1954 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2012 r., Dzienisiuk Dorota | Aktualne

Czy opłatę za korzystanie ze środowiska należy opodatkować VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2012 r., Jurek Marek | Nieaktualne

W jaki sposób uregulowana jest ochrona praw nabytych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2012 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy wójt powinien rozpatrywać sprawę zmiany stanu wody na gruncie, spowodowanej podwyższeniem terenu działki budowlanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2012 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Kiedy pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2012 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak na gruncie VAT należy rozliczyć najem lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2012 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy posiadane udziały można wyceniać metodą majątkową, w oparciu o wartość skorygowanych aktywów netto?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2012 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jakie są wymagania do pracy w szpitalu psychiatrycznym na stanowisku terapeuty zajęciowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2012 r., Brzozowska-Kruczek Małgorzata | Aktualne

W jaki sposób prezentować odpis aktualizujący zapasy w rachunku zysków i strat?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2012 r., Soprych Maciej | Aktualne

Czy skorzystanie z usług belgijskiej firmy windykacyjnej jest równoznaczne z importem usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2012 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Co będzie stanowiło podstawę opodatkowania w imporcie usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy po zakończeniu działalności handlowej podatnik może nadal wynajmować lokal handlowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy można dokonywać odpisów amortyzacyjnych od pojazdów czasowo niewykorzystywanych w działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Jak powinien być księgowany koszt wywozu odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Jakie są skutki udzielenia pracownikom pożyczki ze środków obrotowych spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy wartość licencji jednorocznej podlega wyksięgowaniu po okresie upływu jej ważności?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

W jakiej wysokości powinnam wykazać zobowiązanie w bilansie otwarcia?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Jak należy postąpić w sytuacji rozbieżności SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu w zakresie żądanych dokumentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2012 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy można skierować pracownika jednocześnie na badania okresowe i kontrolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

W jaki sposób należy zakwalifikować przedsięwzięcie jakim jest firma kamieniarska?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2014 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy pracownikowi można udzielić urlopu proporcjonalnie do przepracowanego okresu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2012 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy nota księgowa wystawiona zamiast faktury może być podstawą do rozpoznania wydatku w kosztach podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2012 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy dopuszczalne jest wysokie składowanie palet zapakowanych kartonami z wyrobem bez umocowania ich do palety?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2012 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

Jak prawidłowo skorygować dokumenty ubezpieczeniowe pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2012 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Kiedy przedsiębiorca nabywa prawo do zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2012 r., Grzelińska Joanna | Aktualne

Jakie wymagania powinna spełniać toaleta dla niepełnosprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2012 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne