Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Prochera Witold
Odpowiedzi udzielono: 20 lutego 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Organ nadzoru budowlanego po stwierdzeniu nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego, mogącego spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska na podstawie art. 62 ust. 3 pr.bud. nakazał właścicielowi przeprowadzenie kontroli stanu technicznego oraz zażądał przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego tego obiektu. Zobowiązany nie wykonał obowiązku i w związku z tym wszczęto postępowanie egzekucyjne. Jak następnie ustalono, stan przedmiotowego obiektu uległ dalszemu pogorszeniu i zachodzi konieczność wydania decyzji o rozbiórce obiektu na podstawie art. 67 pr.bud.

Co w takiej sytuacji organ ma zrobić z wydaną wcześniej decyzją z art. 62 ust. 3?

Czy można ją wygasić na podstawie art. 162 k.p.a?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?