Jakie szkolenia powinien przejść pilarz - ogrodnik pracujący nad utrzymaniem terenu zewnętrznego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościukiewicz Kazimierz
Odpowiedzi udzielono: 20 lutego 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na stanowisku operatora pilarki może być zatrudniona wyłącznie osoba posiadająca aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w tym zawodzie, wydane przez specjalistyczną placówkę służby zdrowia oraz zaświadczenie o ukończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia specjalistycznego z zakresu pracy pilarką do drewna.

Czy na stanowisku ogrodnik do utrzymania terenu zewnętrznego zakładu produkcyjnego (okazjonalne korzystanie z piły) pracownik powinien odbyć szkolenie specjalistyczne, o którym mowa powyżej?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access