Pytania i odpowiedzi

Jakie okresy pracy uprawniają do nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy organizator szkolenia powinien zastosować zwolnienie?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2012 r., Wojtas Michał | Aktualne

Czy zakup nowej bramki do wykrywania metalu należy pokryć z wydatków inwestycyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2012 r., Spychalski Bartosz | Nieaktualne

Czy podatnik powinien wykazywać w deklaracji VAT-7 najem lokalu mieszkalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

W jaki sposób podatnik powinien dokonać rozliczenia eksportu towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2012 r., Wojtas Michał | Aktualne

Czy istnieje prawna możliwość przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy w części na nowego inwestora?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2012 r., Kamińska Anna | Nieaktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT z faktury dotyczącej zakupu wadliwego towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2012 r., Małecki Paweł | Aktualne

W którym miesiącu dla celów deklaracji VAT-7 i VAT-UE należy wykazywać faktury korygujące z tytułu WNT z UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy przeniesienie urzędnika sądu do pracy w prokuraturze jest równoznaczne z rozwiązaniem stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2012 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Jak rozliczać usługi budowlane świadczone przez polskiego podatnika na terenie Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Do jakiego paragrafu należy zakwalifikować poniesione koszty przełożenia polbruku na terenie szkoły podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2012 r., Adamek-Hyska Dorota | Aktualne

Czy zakup programu komputerowego dokonany przez internet stanowi import usług, czy WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób dokonać korekty przychodów w związku z uznaniem reklamacji klienta?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak należy opodatkować usługę reklamy firmy na stronie internetowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak wycenić udziały w spółce dysponując jej bilansami i uchwałami o podziale zysku za lata poprzednie?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Jak zaksięgować zapłatę faktury przez kontrahenta na rachunek euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

W którym momencie i na podstawie jakiego dokumentu wycenić i przyjąć wykonane meble na stan środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Czy mam obowiązek rozliczyć nadwyżkę wyrobów w przychodach dla celów obliczenia bieżących odchyleń?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

W jakim terminie po otrzymaniu zaległej płatności należy wystawić notę odsetkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2012 r., Błaszko Adam | Aktualne

Z jakich środków miasto powinno wypłacić wykonawcy zasądzone wynagrodzenia za dodatkowe prace?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2012 r., Błaszko Adam | Aktualne

Z jaką stawką VAT spółka powinna fakturować sprzedaż wody na rzecz mieszkańców?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy jako instalację należy traktować całą stację bazową telefonii komórkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2012 r., Gall Marek | Aktualne

Jakie skutki podatkowe wywoła przekazanie środka trwałego w formie darowizny?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Z jakiego dnia przyjąć kurs dla zaewidencjonowania na kasie fiskalnej sprzedaży na rzecz osoby fizycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy gmina może protokołem przekazania przekazać sołectwu zakupione w ramach funduszu sołeckiego środki trwałe?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2013 r., Gaździk Elżbieta | Aktualne

W jaki sposób przenieść do składu konsygnacyjnego towary już znajdujące się w kraju?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaki jest najkorzystniejszy, pod względem podatkowym, sposób przekazania firmy synowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie konsekwencje powstaną w przypadku wpłacenia kwoty w złotych na rachunek w euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2012 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy przy sprzedaży akcesoriów telefonicznych, telefonów i usługi transportowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Czy kary umowne (odszkodowania) z tytułu wad dostarczonych towarów będą kosztem uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy nabycie w Niemczech usługi przeglądu samochodu, będącego środkiem trwałym, stanowi import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy pracownikom obsługi w dodatkowym miejscu zatrudnienia należy naliczać dodatki stażowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2012 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy pracownikowi obsługi należy wypłacić nagrodę jubileuszową za 30 lat pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak poprawnie pracownikowi obsługi ustalić termin wypłaty dodatku za wysługę lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Jak małżonkowie, prowadzący odrębne działalności gospodarcze, powinni rozliczać VAT za media?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2012 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy zakup usługi antywirusowej od dostawcy unijnego wiąże się z obowiązkiem wystawienia faktury wewnętrznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2012 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy użytki zielone oznaczone jako Wsr-ŁIII można opodatkować podatkiem od nieruchomości, jako jeziora?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób dokonać amortyzacji środka trwałego i jego części składowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy sprzedaż działek zostanie opodatkowana jeśli od momentu kupna nie upłyneło 5 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2012 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jaki kurs powinna zastosować spółka cywilna dla celów ustalenia podatkowych różnic kursowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2012 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jak na gruncie VAT potraktować usługi świadczone na rzecz holenderskiego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2012 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak podatnik powinien wyliczyć proporcję przy sprzedaży mieszanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób towary z majątku prywatnego przedsiębiorcy wprowadzić do firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2012 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne