Pytania i odpowiedzi

Co powinien zawierać dokument dotyczący powierzenia obowiązków głównego księgowego w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2012 r., Niemiec Renata | Aktualne

W jaki sposób można wyliczyć koszty amortyzacji dla ustalenia dochodu z najmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2012 r., Różycki Karol | Aktualne

Jakie są warunki zapłaty za nabyte usługi na rzecz podmiotu zagranicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak zaksięgować wydatki na prace rozwojowe zakończone negatywnym efektem lub zaniechane?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Czy kwota podatku od czynności cywilnoprawnych podnosi wartość środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jak wyksięgować w księgach 2012 r. błąd popełniony w 2011 r. dotyczący umorzenia środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2012 r., Pepol Marek | Aktualne

Jak należy księgować zmianę stanu produktów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Jakie będą skutki podatkowe sprzedaży udziałów w spółce z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy można odliczać VAT z faktur wystawionych przez podmiot niezarejestrowany jako podatnik VAT czynny?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2012 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy firma może odliczyć VAT od zakupionych drzewek, które będą osłaniały zakład od kurzu i liści?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2012 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT z duplikatu faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak należy rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem mianowanym, który naruszył dyscyplinę pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2012 r., Handzlik Marta | Aktualne

Gdzie podatnik powinien opodatkować towar sprzedany do Białorusi?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy potwierdzenie operacji bankowej może być traktowane jako potwierdzenie odbioru korekty przez klienta?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2012 r., Wojtas Michał | Aktualne

Czy dyrektor szkoły w celu prowadzenia księgowości projektu unijnego powinien zatrudnić księgową?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2012 r., Piszko Agata | Aktualne

Do jakiej grupy i rodzaju sprzętu należy przyporządkować radia CB, odtwarzacze CD, głośniki i czujniki parkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2014 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy wymiana udziałów generuje po stronie udziałowców przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy podatnik może dokonać korekty VAT w związku z ulgą na złe długi?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy spółka jawna przekazuje do KRS wraz z zakończeniem roku sprawozdania o charakterze podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy za emerytów, którzy ukończyli 65 lat należy składać informacje o dochodach do ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2012 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy firma powinna potrącać składki ZUS od świadczenia zasądzonego na poczet nadgodzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2012 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Jak udokumentować na gruncie VAT sprzedaż towaru dokonaną w zamian za świadczenie usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2012 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT od zakupu łodzi wodnej na cele marketingowo-reklamowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2012 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak księgowo przeprowadzić sprzedaż udziałów w spółce jawnej i w spółce z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2012 r., Michalska Iwona | Aktualne

Czy możliwe jest zastosowanie uproszczenia w rozliczeniu rzeczywistych kosztów produkcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Czy poprawne jest wg MSR stornowanie różnic kursowych z pierwszym dniem kolejnego roku obrotowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2012 r., Pepol Marek | Aktualne

Jakie są zasady nadawania numerów ewidencyjnych towarom w magazynie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2012 r., Michalska Iwona | Aktualne

Jakich księgowań należy dokonać na koniec każdego miesiąca na kontach zespołu 5?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Jaka jest maksymalna ilość osób, które mogą być chronione przez związek zawodowy w jednej placówce?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2012 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy wszyscy pracownicy administracji szkoły muszą być poddani badaniom sanitarno-epidemiologicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2012 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Czy można zmienić warunki wynagrodzenia nauczycieli w trakcie miesiąca?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2012 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy można odliczać VAT od paliwa do samochodu Seat Inca 1.4?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2012 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy udziałowcem spółki jawnej może być małoletni, którego reprezentantem będzie jedno z rodziców?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jakim podatkiem opodatkować użytki rolne B-RV zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób wykazać sprzedaż aplikacji mobilnych poprzez sklep internetowy Apple w deklaracji VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Czy szkoła chcąc wynająć gabinety lekcyjne prywatnej szkole powinna zawrzeć z nią umowę najmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2012 r., Sender Magdalena | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć remanent likwidacyjny po zamknięciu działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2012 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć VAT od faktury wystawionej przez podwykonawcę w celu świadczenia usług we Francji?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2012 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Kiedy powstanie przychód z tytułu zatrzymania zaliczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób zarejestrować się jako czynny podatnik VAT bez zakładania działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jakich przypadkach wygasa spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2012 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Kiedy nastąpi przedawnienie karalności czynu polegającego na ukrywaniu dochodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy podatnik ma prawo do ulgi meldunkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak opodatkować zakup wierzytelności?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne