Pytania i odpowiedzi

Kiedy pracodawca jest uprawniony do nieuwzględnienia roszczenia pracownika o sprostowanie świadectwa pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2013 r., Kamińska Agata | Nieaktualne

Jak należy ustalić odszkodowanie należne pracownikowi z tytułu zakazu konkurencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT nabycie usług budowlanych od kontrahenta z Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2013 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT fakturę za usługę konsultingową wystawioną przez szwedzkiego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2013 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy z koordynatorem organizującym konferencję można zawrzeć umowę o dzieło?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2013 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy dodatek za wychowawstwo należy przestać wypłacać nauczycielowi w momencie zakończenia nauki przez klasy III?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2013 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT sprzedaż kawy z automatu wrzutowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie są zasady przekazania środków do ZFŚS w sytuacji przejścia części zakładu pracy na nowego pracodawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do sprzedaży ryb, a jaką do sprzedaży biletów wstępu na łowisko?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie wynagrodzenie przysługuje pracownikowi samorządowemu, któremu powierzono wykonywanie innej pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2013 r., Culepa Michał | Aktualne

Kto powinien amortyzować środki trwałe oddane w użyczenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2013 r., Błaszko Adam | Aktualne

Jak należy prawidłowo ustalić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2013 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy uzyskiwanie przychodów z najmu opodatkowanych w formie ryczałtu należy ewidencjonować na kasie rejestrującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć fakturę od firmy angielskiej za prenumeratę czasopism fachowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak na gruncie VAT potraktować umowę dystrybucji towarów kontrahenta irlandzkiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2013 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy możliwe jest odliczenie VAT od wydatków poniesionych na organizację imprezy jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy podatnik musi na kasie ewidencjonować sprzedaż samochodów wstawionych w komis?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie są skutki nadania imienia zespołowi szkół?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2013 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy w deklaracji VAT-7 należy w pozycji 41 ująć zakupy opodatkowane 0% stawką VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaka jest procedura niszczenia druków ścisłego zarachowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2013 r., Gawroński Krzysztof | Nieaktualne

Czy spółka powinna wystawić fakturę VAT z tytułu sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2013 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jaką kategorię należy nadać obiektowi garażowo-gospodarczemu w decyzji o pozwoleniu na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2013 r., Jastrzębski Maciej | Nieaktualne

Czy podlega opodatkowaniu nieodpłatne przekazanie towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak zaksięgować otrzymanie nieodpłatnie sprzętu komputerowego od zagranicznej spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2015 r., Soprych Maciej | Aktualne

Jak postąpić ma podatnik dokonujący sprzedaży przez sklep internetowy, gdy klient zdecydował się na zwrot?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2013 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy rodzinie należy wypłacić odprawę pośmiertną w przypadku śmierci nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2013 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy w jednym protokole konieczności mogą zostać ujęte zarówno roboty zamienne, jak i zaniechane?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2013 r., Smaga Łukasz | Nieaktualne

Czy wydatki poniesione ze środków ZFRON stanowią koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2013 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak prawidłowo ograniczyć księdzu zatrudnionemu w szkole wymiar zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2013 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak rozliczyć się z podmiotem zagranicznym z tytułu najmu nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy powiat może podpisać umowę dotacyjną w niższej wysokości niż pierwotnie zaplanowana?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2013 r., Błaszko Adam | Aktualne

Jak rozliczyć VAT z tytułu świadczonej usługi analizy rynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jakim terminie może ubiegać się o zwrot VAT naliczonego z tytułu WDT dokonanej w kwietniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak obliczyć czas pracy pracownika, któremu polecono dowiezienie innych pracowników na miejsce delegacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2013 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy podatnik może odliczyć podatek naliczony za usługi notarialne związane ze zmianą umowy spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2013 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak powinna brzmieć poprawna nazwa zespołu szkół?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2013 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Na kim ciąży obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości od nieruchomości leasingowanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2013 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób podatnik, obywatel Holandii, powinien opodatkować swoje przychody?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak najkorzystniej podatkowo, przenieść firmę z żony na męża?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy w obecnym stanie prawnym sprawozdanie spółki komandytowo-akcyjnej należy złożyć w urzędzie skarbowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy podatnik powinien wykazywać w PIT rocznym przychód ze zbycia udziału w spółce cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób płatność ratalna wpływa na obowiązkową korektę kosztów zgodnie z art. 24d u.p.d.o.f.?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT ma abonament telewizji satelitarnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2013 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak powinniśmy amortyzować przyłącze energetyczne oraz zautomatyzowaną linię foliująco-pakującą?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Jaki dokument określa czy dana organizacja związkowa obejmuje swoim zasięgiem placówki prowadzone przez powiat?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2013 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne