Questions and answers

Czy możliwe jest kontraktowanie świadczeń pielęgniarskich przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2012 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Nieaktualne

Czy od refaktury energii elektrycznej trzeba płacić podatek akcyzowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy operaty ewidencyjne mają być przedkładane do organów koncesyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2012 r., Król Lidia | Aktualne

Czy podatnik prawidłowo przeliczył kwotę do zapłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy projekt wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku wymaga uzyskania decyzji wz?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2012 r., Jastrzębski Maciej | Nieaktualne

Czy rodzice powinni w rozliczeniu rocznym doliczać dochody uzyskane przez małoletniego syna?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2012 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy stanowi koszt uzyskania przychodu zakup nagród na organizowany przez spółkę konkurs?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy stowarzyszenie jako organ prowadzący szkołę może korzystać z odliczenia podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2012 r., Niemiec Renata | Aktualne

Czy usługi organizacji turnusów rehabilitacyjnych korzystają ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy usługi taxi zakupione podczas podróży służbowej w Hiszpanii stanowią import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy usługi związane z opieką nad osobami starszymi są zwolnione z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy w inwentaryzacji budowlanej wykonawca powinien dokładnie pokazać poszczególne przewody wentylacyjne i dymowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2012 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Czy w przypadku zakupu energii elektrycznej w związku z wynajmem biura w Chinach, dochodzi do importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy zakup usługi medycznej przez niepubliczny zakład opieki zdrowotnej stanowi import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy zarząd spółki wodnej może zawrzeć umowę o pracę z członkiem zarządu spółki wodnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2012 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Gdzie ująć w rachunku przepływów koszty i przychody z tytułu zabezpieczenia waluty?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2012 r., Soprych Maciej | Aktualne

Jaką stawką należy opodatkować usługi związane z nieruchomościami położonymi w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2012 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Jaką stawkę należy zastosować do budowy hospicjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2012 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jaką stawkę zastosować do sprzedaży produktów pszczelich?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Jaki dokument powinien wystawić podatnik obciążając klienta kosztami rezerwacji hotelu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2012 r., Ratajszczak Katarzyna | Nieaktualne

Jaki powinien być zastosowany kurs dla przeliczenia wartości faktury wystawionej w walucie obcej dla ewidencji VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2012 r., Ratajszczak Katarzyna | Nieaktualne

Jak należy interpretować słowo "około" użyte w decyzji o warunkach zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2012 r., Smaga Łukasz | Aktualne

Jak należy rozliczać wydatki związane z poszukiwaniem i nabywaniem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2012 r., Lelito Ewelina | Nieaktualne

Jak należy ująć fakturę na wpłaconą kwotę, jeżeli współinwestor zobowiązuje się przekazać wybudowaną sieć na rzecz spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak należy ująć w księgach licencje, koszty doradztwa w zakresie zarządzania, kontroli jakości i produkcji oraz koszty targów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować korektę odpisów amortyzacyjnych w grudniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2012 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Jak opodatkować na gruncie VAT usługę budowlano-montażową wykonaną na rzecz Ambasady RP w Londynie?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak powinno przebiegać księgowanie uzyskania odszkodowania od firmy ubezpieczającej należności spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak powinno wyglądać ewidencjonowanie sprzedaży biletów w euro na kasie fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak rozliczyć koszty związane z przeniesieniem linii produkcyjnej do innej lokalizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak rozliczyć odsetki z tytułu pożyczki udzielonej spółce przez wspólników?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak udokumentować na potrzeby VAT transport towaru z Niemiec do Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak ustalić miejsce opodatkowania międzynarodowego transportu towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2012 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jak wyliczać różnice kursowe w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak wypełnić zeznanie SD-3?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy od usługi transportowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2012 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Kto decyduje które pomocnicze rachunki bankowe jednostka ma otworzyć w NBP a które w BGK?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2012 r., Gaździk Elżbieta | Nieaktualne

Po jakim czasie pobytu za granicą można uznać, że powstał tam zakład przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

W jaki sposób powinniśmy ustalać różnice kursowe przy rozliczaniu zapłaty w USD?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć faktury, wystawione w lutym, jeśli dotyczą usługi za styczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W której kolumnie PKPiR księguje się różnice kursowe dotyczące zakupu towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2012 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Co mam zrobić, czy zostaje mi tylko napisać powództwo przeciw egzekucji ?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2012 r., Król Arkadiusz | Nieaktualne

Co należy zrobić w sytuacji kiedy udzielono nauczycielce urlopu wychowawczego w niewłaściwym terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może przeznaczyć środki z ZFŚS na zaległe wynagrodzenia dla pracowników obsługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2012 r., Błaszko Adam | Aktualne

Czy i jak wykazać do opodatkowania prezenty (pieniądze) otrzymane w kopertach przez parę młodą w czasie wesela?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy istnieje możliwość wstecznego wprowadzenia pojazdu do ewidencji środków trwałych spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy małżeństwo, wpisane jako jeden udziałowiec we wspólnocie gruntowej, posiada dwa głosy podczas głosowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2012 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy możliwość dokonania zmiany gruntu leśnego na użytek rolny jest uzależniona od tego, czy właściciel lasu posiada gospodarstwo rolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2012 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Nieaktualne

Czy na koniec roku podatek dochodowy w spółdzielni przeksięgowuję Wn 860, Ma 870?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne