Questions and answers

Czy bezpłatne przekazanie środków trwałych podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2012 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy faktura gotówkowa zakupu może być dokumentem rozchodu gotówki z kasy bez wystawiania dowodu KW?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2012 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Czy koszty poniesione w lipcu, mogą zostać zaksięgowane w sierpniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2012 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy koszty usług medycznych dotyczących samego przedsiębiorcy mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy można amortyzować składniki czasowo wyłączone z użytkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2012 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy na pieczątce zatwierdzającej dowód księgowy kwota musi być wyrażona słownie?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy noty obciążeniowe powinny być podpisane przez wystawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2012 r., Gos Waldemar | Nieaktualne

Czy otrzymana premia pieniężna powinna być udokumentowana poprzez notę obciążeniową?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy podatnik powinien rozliczyć świadczenia stomatologiczne na rzecz jego pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2012 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Czy powtórne wydanie zaświadczenia przez lekarza medycyny pracy powinno być bezpłatne?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2012 r., Kuśmierek Paweł | Aktualne

Czy pracę w gospodarstwie rolnym należy zaliczyć do pracowniczego stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy pracodawca może nakazać wykorzystanie urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2012 r., Drzewiecka Ewa | Nieaktualne

Czy sprzedaż drewna z własnego lasu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2012 r., Jastrząb Marta | Nieaktualne

Czy świadczenie alokacyjne należy uwzględnić w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2012 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy umowa umorzenia części należności za fakturę VAT może być przyczyną wystawienia faktury korygującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2012 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy w okresie zawieszenia spółka jest zobowiązana składać deklarację CIT-8?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy wypłacone na rzecz osoby fizycznej odszkodowanie stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaką stawką VAT objęte jest pisane interpretacji, artykułów, tekstów informacji prawnych przez Internet?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2012 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jaką stawkę należy zastosować na usługę transportu osób na trasie Polska-Holandia?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie są skutki podatkowe używania nieruchomości wniesionej do spółki cywilnej aportem?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe w spółce osobowej (cywilnej i jawnej) wywołuje zostawienie części niewypłaconego zysku?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jakie skutki podatkowe z punktu widzenia VAT będzie miało wniesienie nieruchomości do spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak opodatkować w transakcji łańcuchowej dostawę nieruchomą?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Jak powinno wyglądać rozliczenie podatkowe wyjścia ze spółki wspólnika spółki jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak prawidłowo refakturować koszty związane z dostarczaniem mediów do wynajmowanego domu jednorodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2012 r., Gumola Mariusz | Nieaktualne

Jak prawidłowo wykorzystać urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2012 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Jak prawidłowo wyliczyć zadłużenie niealmentacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2012 r., Mrzygłód Małgorzata | Aktualne

Jak rozliczyć zakup pługu śnieżnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak udokumentować dystrybucję cegiełek rozprowadzanych nieodpłatnie w ramach wspólnego przedsięwzięcia?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2012 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Jak zaksięgować fakturę wewnętrzną dokumentującą przekazanie kontrahentowi prezentu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak zaksięgować fakturę wewnętrzną od przekazania produktów na rzecz pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2012 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Jak zaksięgować VAT należny z tytułu rozdawnictwa towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak zaksięgować wręczenie pracownikom naszej firmy nagród z tytułu wygranej w konkursie?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2012 r., Gawron Jacek | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek z tytułu VAT od importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2012 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Kiedy ująć w PKPiR importowany towar, jeśli podatnik otrzyma fakturę wraz z towarem po terminie jej wystawienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Kto powinien zapłacić podatek od nieruchomości - właściciel czy najemca?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

W jakim przypadku nastąpi zwrot podatku z tytułu WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jaki sposób skorygować odpisy amortyzacyjne dokonywane od zlikwidowanego parkingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2012 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy do wyliczenia godziny dyżurowej (nadliczbowej) należy wliczać dodatek funkcyjny i stażowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2012 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Czy koszty wniesienia aportu w już istniejącej firmie są kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2012 r., Gumola Mariusz | Nieaktualne

Czy mechanik wydziałowy naprawiający urządzenia powinien posiadać uprawnienia SEP?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2012 r., Majer Roman | Aktualne

Czy nabycie usługi reklamy na Facebooku powoduje powstanie zryczałtowanego podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy nauczycielka po urlopie macierzyńskim może skorzystać z urlopu bezpłatnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy nauczycielom którzy otrzymują świadczenie urlopowe z ZFŚS można dodatkowo dofinansować wczasy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2012 r., Niemiec Renata | Nieaktualne

Czy nauczycielowi realizującemu z uczniem zajęcia rewalidacyjne przysługuje dodatek za trudne warunki pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2012 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Czy nowy pracodawca ma obowiązek stosować zapisy układu zbiorowego pracy obowiązującego u poprzedniego pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2012 r., Latos - Miłkowska Monika | Nieaktualne

Czy nowy pracodawca w związku z przejęciem pracownicy jest zwolniony z opłacania składki na FP i FGŚP?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2012 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy od wynagrodzeń zatrudnionych należy odprowadzać składkę na FGŚP?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy podatnik ma obowiązek wystawić fakturę za naprawę na rzecz ubezpieczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2012 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy podmiot zwracający część dotacji wydatkowanej niezgodnie z przeznaczeniem winien jest naliczyć odsetki?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2012 r., Błaszko Adam | Aktualne

Czy poręczenie wycofane w trakcie roku należy wykazać w sprawozdaniu Rb-Z?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2012 r., Ostapowicz Ewa | Nieaktualne

Czy pożyczka od udziałowców zagranicznych jest opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy pracodawca ustalając odprawę dla pracownika powinien uwzględnić wszystkie okresy zatrudnienia, czy tylko ostatnie zatrudnienie?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2012 r., Latos - Miłkowska Monika | Nieaktualne

Czy pracownik może podpisać listę obecności jeżeli odpracował ten dzień w innym terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2012 r., Handzlik Marta | Nieaktualne