Questions and answers

Jak zaksięgować wypłatę odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia należności?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2012 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Kiedy ująć w PKPiR fakturę wystawioną na początku miesiąca za usługi wykonane w poprzednim miesiącu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jakiej wysokości można dokonywać potrąceń z wynagrodzenia za pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2012 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

W jakim rozdziale klasyfikacji budżetowej ująć reklamę jednostronną na ogrodzeniu boiska sportowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2012 r., Gaździk Elżbieta | Aktualne

W jakim terminie US, który uchylił zarządzenie zabezpieczenia powinien zwolnić hipotekę?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

W którym momencie (miesiącu) należy ująć w PKPiR kwoty wynikające z wystawionych faktur korygujących?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2012 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy doradca podatkowy może udzielić substytucji wspólnikowi, który nie jest doradcą?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2012 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy do wyliczenia marży można uwzględniać kwotę VAT z faktur poniesienia kosztów na zorganizowane imprezy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2012 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy jest możliwe ujęcie faktur za paliwo w innym terminie niż powstał obowiązek podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2012 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy nożycowa krata odgradzająca może pełnić rolę zabezpieczenia dla prac na wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2012 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy powinniśmy na koniec roku obliczyć wymagalne odsetki od udzielonych pożyczek?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2012 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Czy pracownik, który nie ma wymaganego stażu pracy może zostać przyjęty na określone stanowisko urzędnicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2012 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy realizator nagłośnienia na koncercie ma prawo do 50% kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy w podstawie wynagrodzenia urlopowego należy uwzględnić dodatkowe wynagrodzenie otrzymywane od stycznia do końca maja?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2012 r., Mrzygłód Małgorzata | Aktualne

Czy w związku z wydaniem nowej interpretacji ogólnej Ministra Finansów interpretacja indywidualna traci ważność?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2012 r., Matusiakiewicz Łukasz | Nieaktualne

Czy w związku z wykupem należy z ewidencji środków trwałych wykreślić samochody i wprowadzić je ponownie według wartości wykupu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Do kosztów podatkowych którego miesiąca można zaliczyć notę odsetkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jakie konsekwencje podatkowe wystąpią w sytuacji podpisania umowy spółki cichej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jakie konsekwencje wywoła na gruncie VAT sprzedaż złomu nabytego bez VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2012 r., Matusiakiewicz Łukasz | Nieaktualne

Jakie kwalifikacje powinny posiadać osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2012 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Jaki kurs przyjąć aby obliczyć różnice kursowe dotyczące zapłaty za zobowiązanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2012 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Jak należy ewidencjonować przychody i koszty związane z rekultywacją wysypiska i koszty ponoszone po rekultywacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2012 r., Zarzycki Łukasz | Aktualne

Jak opodatkować odsetki od pożyczki płatne na rzecz podmiotu z Wielkiej Brytanii?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2012 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Jak przekazać małżonce zorganizowaną część przedsiębiorstwa wraz z towarami?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2012 r., Małecki Paweł | Aktualne

Jak rozliczać w czasie koszty wynagrodzeń pracowników jeśli świadczona usługa nie została ukończona?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2012 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak rozliczyć prawidłowo na gruncie VAT świadczenie usług, których miejscem opodatkowania są Niemcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2012 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jak w PKPiR ujmować faktury za zakup opakowań?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak w rejestrach VAT i na deklaracji VAT-7 ustalić wartość WDT i usług niepodlegających opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2012 r., Geliński Piotr | Aktualne

Kiedy podatnik może powrócić do kwartalnego składania deklaracji VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Od jakiej wartości należy odprowadzić PCC przy sprzedaży udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

W jaki sposób należy ująć w księgach wydanie wyrobów gastronomicznych własnej produkcji i innych towarów na spotkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować sprzedaż samochodu wyprowadzonego ze spółki cywilnej na potrzeby prywatne?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2012 r., Różycki Karol | Aktualne

W jaki sposób rozdzielać koszty dotyczące przychodów zwolnionych i opodatkowanych we wspólnocie mieszkaniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Co możemy zrobić w sytuacji, gdy nie otrzymaliśmy oryginału faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy możemy nie brać pod uwagę zapisu umowy leasingu operacyjnego i stosować uproszczenie zawarte w art. 3 ust. 6 u.o.r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy możliwym jest zaliczenie opłat celnych do kosztów bieżącego okresu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy nieściągalne należności można zaliczyć w koszty i odliczyć podatek VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy rozbieżność pomiędzy saldem ZFŚS a rachunkiem bankowym funduszu jest błędem?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak na gruncie VAT należy rozliczyć zwrotny leasing finansowy i operacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować opłaty leasingowe lub całą wartość leasingu w księgach rachunkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jak należy zakwalifikować w kosztach opłatę ze wypis z rejestru ewidencji gruntów?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2012 r., Gawron Jacek | Aktualne

Jak zaksięgować otrzymanie nieodpłatnie maszyny produkcyjnej oraz naprawę tej maszyny?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2012 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Na podstawie jakich dokumentów należy zaksięgować przychód należny od uczestników obozu organizowanego przez Klub Sportowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

W jaki sposób zaksięgować cesję umowy leasingu finansowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne