Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Waślicki Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 9 stycznia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przed 20.02.2019 mija 5 letni okres, wynikający z ustawy z 28.07.1983 r. o podatku od spadków i darowizn – dalej u.p.s.d., zamieszkania mojej mamy w mieszkaniu po zmarłym małżonku (tata). Współwłaścicielami są: Mama w udziale ľ oraz dzieci w równych częściach Ľ . okres 5 lat został określony na podstawie wydanej decyzji dla mamy z dnia 4.04.2014. W decyzji US określono, że zobowiązanie podatkowe w podatku od spadków i darowizn z tytułu nabycia spadku po mężu nie powstaje pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w art. 16 u.p.s.d.

20.02.2019 nastąpi sprzedaż mieszkania i podpisanie aktu notarialnego o przeniesienie praw własności na innego właściciela.

Czy zgłaszam dochód do US, np. na PIT 39. za rok 2018 jeśli już 11.2018 wpłynął zadatek i zaliczka na poczet kupna mieszkania przez nowych właścicieli?

Jeszcze nie ma aktu notarialnego jest tylko umowa przedwstępna.

Czy współwłaściciele zgłaszają dochód do US? Kiedy i za jaki rok? Czy należy zapłacić podatek od sprzedaży nieruchomości spadkowej (dzieci i mama - współwłaściciele) i kiedy należy dokonać rozliczenia? Czy mają zastosowanie jakieś przepisy o uldze i kto z nich może skorzystać?

W listopadzie 2018 została podpisana umowa developerska na kupno nowego mieszkania z datą podpisania aktu notarialnego w listopadzie 2019, pomiędzy developerem a współwłaścicielami (mama ˝ udziału i dziećmi w równych częściach tj.: ˝ udziału). Pieniądze ze sprzedaży tj.: zaliczka i zadatek (opisane w pkt 2) już zostały zainwestowane w raty spłaty mieszkania.

Czy powstaje obowiązek podatkowy (na jakim dokumencie należy wykazać) od kupna nowego mieszkania?

Jeśli tak, to czy mają zastosowania przepisy o uldze, z której mogą skorzystać współwłaściciele?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?