Questions and answers

Czy suwnica jest budowlą?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy umowa dzierżawy proponowana przez nadleśnictwo jest właściwą formą?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2012 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Nieaktualne

Czy wanny wychwytowe powinny być certyfikowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2012 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

Czy zakup samochodu od oddziału zagranicznej firmy należy opodatkować PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy zniesienie współwłasności mieszkania rodzi skutki podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaka będzie ewidencja księgowa wspólnej działalności socjalnej grupy kapitałowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2012 r., Kiedyk Małgorzata | Nieaktualne

Jaka jest obowiązująca aktualnie w Polsce norma dla pomiarów natężenia oświetlenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2012 r., Wawszczak Łukasz | Nieaktualne

Jaką metodą zinwentaryzować drogi leśne?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2012 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Jakie dokumenty powinniśmy złożyć do urzędu skarbowego i KRS wraz ze sprawozdaniem finansowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2012 r., Gos Waldemar | Nieaktualne

Jakie uprawnienia musi mieć osoba wykonująca przeglądy urządzeń ochrony środowiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2012 r., Gall Marek | Nieaktualne

Jak należy potraktować zakup własnych produktów z hurtowni w księgach producenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2012 r., Zarzycki Łukasz | Aktualne

Jak należy rozumieć "zdefiniowany poziom dokładności" zgodnie z rozporządzeniem 601/2012?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2012 r., Gall Marek | Nieaktualne

Jak potraktować podatkowo otrzymaną od sieci hipermarketów darowiznę na ZFŚS w postaci bonów towarowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2012 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Jak w księgach rachunkowych ujmować refundacje otrzymane od NFZ na sprzedawany sprzęt rehabilitacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak zaksięgować darowiznę części bloku pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak zaksięgować fakt przekazania darowizny wyrobu gotowego na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Kiedy powstaną różnice kursowe przy koncie bankowym w euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Po jakim kursie wprowadzić do ksiąg rachunkowych fakturę korygującą otrzymaną od kontrahenta zagranicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

W jakiej dacie należy ujmować koszty prac budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jakiej kolejności pracownica powinna wykorzystać urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2012 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

W jaki sposób należy księgować i rozliczać faktury zaliczkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować umowę cywilnoprawną zawartą z obywatelem Niemiec, który posiada certyfikat rezydencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób wycenić operację gospodarczą gdzie zakup towaru jest poniżej cen rynkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2012 r., Jurek Marek | Nieaktualne

W jaki sposób zaksięgować umowę sponsoringu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2012 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

W jaki sposób zawrzeć umowę o pracę ze wspólnikiem spółki z o.o. który posiada 99% udziałów w tej spółce?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy obciążenie kontrahenta kosztami odszkodowania zapłaconego w związku z zerwaniem umowy podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2012 r., Matusiakiewicz Łukasz | Nieaktualne

Czy przekazanie uczestnikom pokazu promocyjnego prezentów o wartości do 10 zł będzie podlegało opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2012 r., Małecki Paweł | Nieaktualne

Jaka będzie podstawa opodatkowania VAT nieodpłatnego przekazania telefonu kupionego za 1 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować usługi koncertów wykonywanych przez orkiestrę zakładową spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2012 r., Matusiakiewicz Łukasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT transakcję łańcuchową?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć prawidłowo na gruncie VAT refakturowanie na pracowników kosztów pakietów medycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2012 r., Gumola Mariusz | Nieaktualne

W jaki sposób dokonać rocznej korekty VAT naliczonego za 2011 r. na podstawie struktury sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy można żądać zwrotu zasiłku pielęgnacyjnego, jeżeli świadczeniobiorca zmarł przed wypłatą zasiłku?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2012 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Co powinien zrobić podatnik, jeśli klient zmarł w trakcie świadczenia usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy koszty z tytułu rat leasingowych powinny być zaliczane do przychodów z tytułu nieodpłatnych świadczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2012 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy można amortyzować mieszkanie w stanie developerskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy nauczyciel przebywający w stanie nieczynnym może odmówić podjęcia pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2012 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy płacąc za rachunek wystawiony przez obywatelkę Austrii spółka jest zobowiązana do pobrania podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy podatnik może wykazać VAT do zwrotu w kwocie znacznie przewyższającej sprzedaż opodatkowaną w danym kwartale?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy podatnik prawidłowo wystawia noty obciążeniowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2012 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Czy sieci uzbrojenia terenu powinny być wykazane w deklaracji jako budowle?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy szkoła ma obowiązek zapewnić uczniowi naukę języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2012 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy umowy powierniczego przelewu wierzytelności oraz warunkowe cesje wierzytelności podlegają opodatkowaniu 23% stawką VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy wniesiony przez spółkę z o.o. aport do spółki komandytowej zorganizowanej części przedsiębiorstwa, podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Ilu palaczy i w jakim wymiarze czasu pracy należy zatrudnić w kotłowni w budynku 8-rodzinnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2012 r., Rycak Magdalena | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować przebudowę pomieszczeń po byłej kuchni na oddział neurochirurgii?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie obowiązki na gruncie VAT spoczywają na drugim w kolejności podmiocie uczestniczącym w transakcji trójstronnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2012 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jakie są zasady opodatkowania oraz zwolnienia przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaki organ powinien zostać powiadomiony o padaniu ptaków chronionych w parku gminnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2012 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne