Questions and answers

Czy wykonawca może do wartości wykonanego zamówienia podstawowego doliczyć wartość zamówień uzupełniających?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2013 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Czy w związku z prawdopodobieństwem wygrania przetargu spółka powinna utworzyć plan restrukturyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2013 r., Zarzycki Łukasz | Aktualne

Czy zapis z monitoringu bankomatu jest objęty tajemnicą bankową?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2013 r., Żygadło Agnieszka | Aktualne

Jaką stawkę zastosować do usług nadzorczych świadczonych w ramach usługi pogrzebowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać inspektor do spraw BHP?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2013 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jak rozliczać w czasie koszty podatkowe w przypadku realizacji kilkumiesięcznych kontraktów?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2013 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak rozliczać wydatki poniesione na stworzenie portalu internetowego w 70% pokryte dotacją?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy mogę odliczyć VAT z faktury za dystrybucję energii elektrycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2013 r., Gumola Mariusz | Nieaktualne

Kiedy podatnik powinien dokonać korekty deklaracji VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2013 r., Matusiakiewicz Łukasz | Nieaktualne

Kiedy stosuje się sankcyjną stawkę PCC - 20%?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2013 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Kiedy ująć do VAT fakturę wystawioną w czerwcu, jeśli podatnik dopiero w styczniu otrzymał jej duplikat?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy wolna od podatku i składek ZUS jest pełna wartość noclegu podczas delegacji służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób powinno być zaklasyfikowane organizowanie kursów nauki pływania dla osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć przekroczenie limitu kwoty delegacji za nocleg pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy bilety do teatru sfinansowane z ZFŚS zwolnione są z podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy darowizny podlegają ujęciu w poczet kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2013 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Czy dopuszczalne jest uznanie kilkutygodniowego pobytu pracownika w Chinach za podróż służbową?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy dopuszczalne jest zawarcie umowy na używanie prywatnego samochodu ciężarowego pracownika do celów służbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy istnieje różnica pomiędzy delegacją a oddelegowaniem pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy można odliczyć od podatku składkę zdrowotną opłaconą przez rolnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2013 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy nabywca usługi może żądać korekty faktur o kwotę VAT od podatnika VAT, który obciążył go fakturami VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy nadwyżka wartości śniadania ponad 15% diety powinna być opodatkowana i oskładkowana?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy należy pobierać podatek od należności licencyjnych wypłacanych kontrahentowi szwajcarskiemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy okres, w którym była zabezpieczona hipoteka wydłuża okres przedawnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2013 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy pięciodniowy tydzień pracy dotyczy nauczyciela-wychowawcy w internacie?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2013 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy podatnik importujący towary z Chin ma prawo do rozliczenia ich sprzedaży na zasadzie marży?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2013 r., Małecki Paweł | Nieaktualne

Czy podatnik może w ramach prowadzonej działalności stosować odrębne ciągi numeryczne faktur?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy podatnik prawidłowo dokonuje wyliczenia współczynnika proporcji VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2013 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy potrącenie z wynagrodzenia opłaty pocztowej podatnik powinien opodatkować VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2013 r., Łabno Paweł | Aktualne

Czy powinno się skorygować podatek naliczony od nakładów inwestycyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2013 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy pracownikowi, który ma zagwarantowane częściowe wyżywienie przysługuje dieta w pełnej wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2013 r., Culepa Michał | Aktualne

Czy różnica pomiędzy dietą ustaloną a faktycznie zapłaconym rachunkiem za posiłki jest kosztem firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2013 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy spis z natury środków trwałych można wycenić według cen rynkowych/sprzedaży na dzień spisu z natury?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2013 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy spółka może odliczyć cały VAT od rat leasingowych, czy tylko 60%?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2013 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy spółka stosuje prawidłową metodę rozliczania służbowych wydatków dokonywanych prywatnymi kartami pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy stanowi koszt uzyskania przychodu bilet za miejsce w wagonie sypialnym podczas podróży służbowej na terenie kraju?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy stanowi koszt uzyskania przychodu zakup prezentów pracownikom przechodzącym na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy szkoła wynajmująca firmie zewnętrznej swoje pomieszczenia powinna odprowadzać od nich podatek od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2013 r., Brzezińska Alicja | Nieaktualne

Czy u prezesa zarządu powstanie przychód z tytułu korzystania z pakietu usług w imieniu spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy w 2012 i 2013 r. zmieniło się opodatkowanie należności licencyjnych ze Szwajcarii?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2013 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy wydrukowany dokument potwierdzenia rezerwacji internetowej może być zaksięgowany jako koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy zamawiający musi w warunku wiedzy i doświadczenia określać wartość wykonanych dostaw, usług lub robót budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2013 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Jakie okresy bierze się pod uwagę ustalając wysokość dodatku za wysługę lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2013 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne