Questions and answers

Jakie są zasady ustalania wysokości diety w przypadku zagranicznej podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaki wymiar wynagrodzenia przysługuje pracownikowi obsługi pracującemu w szkole do 12 godzin na dobę?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2013 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jaki zastosować kurs średni w przypadku wydatków podczas zagranicznej podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2013 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jak należy klasyfikować odpady, które powstały w wyniku kruszenia odpadów z grupy 17?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2013 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Jak należy obliczyć wartość godziny ponadwymiarowej nauczyciela, którego pensum wynosi 18 godzin dydaktycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2013 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jak należy ustalić proporcje sprzedaży zwolnionej do opodatkowanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2013 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczać w 2013 r. sprzedaż ratalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć koszt wyżywienia pracownika podczas szkoleń?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak rozliczyć koszty podróży zagranicznej pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zakup usługi dokonany w Polsce na rzecz niemieckiego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2013 r., Wojtas Michał | Aktualne

Jak rozliczyć różnice kursowe dotyczące wydatków poniesionych przez pracownika podczas podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak wykazać dla celów CIT kwoty pobrane bezprawnie przez pracownika odpowiedzialnego za naliczanie wynagrodzeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2013 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Jak wykazać w deklaracji VAT import usługi transportowej od dostawcy z poza UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy podatnik powinien rozliczyć VAT od świadczonych usług budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2013 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Po jakim kursie należy rozliczać wydatki na delegację pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób należy rozliczać delegację nauczyciela na szkolenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2013 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

W jaki sposób należy udokumentować koszt dojazdu, aby można go było zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób podmiot zagraniczny powinien zarejestrować się w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczać delegacje służbowe członków koła łowieckiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć dochody z Norwegi uzyskane w 2012 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2013 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

W którym momencie ująć fakturę korygującą, do której wystawiono duplikat?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2013 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy bezpłatne próbki wyrobów medycznych podlegają obowiązkowi zgłaszania i powiadamiania?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2013 r., Sławatyniec Łukasz | Aktualne

Czy dojazd do granicy i powrót od niej stanowi krajową podróż służbową?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może podpisać umowę o pracę z nauczycielem przebywającym w stanie nieczynnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2013 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy istnieje możliwość połączenia w jeden zespół kilku odrębnie funkcjonujących zespołów szkół?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2013 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy kwotę zwróconego VAT można zaliczyć do kosztów podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy można zaliczyć w koszty wydatki na paliwo, noclegi i gastronomiczne, poniesione przez pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy należność za licencję należy potraktować jako zysk z przedsiębiorstwa czy jako należności licencyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy na podstawie faktury VAT marża dopuszczalne jest odliczenie od VAT należnego kwoty VAT naliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy podatnik może dokonać odliczenia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2013 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT z faktury za nabycie działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2013 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Czy podatnik powinien dokonać korekty rozliczeń w związku ze zmianą linii orzeczniczej dotyczącej premii pieniężnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy pracodawca może antydatować dokumentację pracowniczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2013 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy pracodawca może rozwiązać z pracownicą umowę o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2013 r., Kamińska Agata | Nieaktualne

Czy pracodawca może zawrzeć z pracownikiem kolejną umowę o pracę na czas określony?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2013 r., Mrzygłód Małgorzata | Aktualne

Czy pracodawca może zwrócić pracownikowi koszty paliwa, jeśli pracownik zgubił paragon potwierdzający zakup?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy pracownik jest zobowiązany podpisać się pod rozliczeniem kosztów podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy skorzystanie z kredytu dla młodego rolnika wyklucza zastosowanie ulgi inwestycyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2013 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy sprzedaż na rzecz osób fizycznych dokonywana w Niemczech podlega obowiązkowi ewidencjonowania na kasie fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2013 r., Matusiakiewicz Łukasz | Nieaktualne

Czy SP ZOZ może odsprzedać innemu szpitalowi ampułkę leku ratującego zdrowie z własnej apteki szpitalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2013 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy stanowią koszty uzyskania przychodu spółki koszty notarialne związane ze zmianą umowy spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy stowarzyszenie może skorzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2013 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Czy wartość niezamortyzowanej inwestycji w środku trwałym można ująć w kosztach podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy zapłacone odsetki od udzielonej pożyczki są kosztem podatkowym dla wspólników spółki jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2013 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jaka jest minimalna kwota odsetek przy stawce obniżonej 75%, której nie trzeba płacić?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2013 r., Matusiakiewicz Łukasz | Nieaktualne