Czy nie wpłacone przez wspólników wkłady na poczet spółki z o.o. sp. k. należy pokryć w pierwszej kolejności jeszcze przed wypłatą zaliczek na poczet zysku?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Liżewski Sławomir
Odpowiedzi udzielono: 28 lutego 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. Sp. Komandytowa rozpoczęła działalność w marcu 2018 r. Zgodnie z umową spółki wspólnicy powinni wnieść wkłady pieniężne (tworzące kapitał podstawowy) o łącznej wartości 50 000,00 zł. W ciągu roku wspólnikom były wypłacane zaliczki na poczet wypłat z zysku o łącznej wartości 220.000,00 zł. Wspólnicy do dnia 15.02.2019 nie wpłacili należnych wpłat na kapitał.

Czy powinniśmy umniejszyć wypłacone zaliczki na poczet zysku z należnymi wpłatami na kapitał podstawowy, czy wspólnicy powinni jak najszybciej dokonać wpłat na kapitał?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX